Príhovory

Verejný záujem (diskusné fórum)

Úvodné vystúpenie poslanca Mikuláša Hubu na verejnom diskusnom fóre, NR SR, 13. 10. 2015.

Etické aspekty, ľudské hodnoty a ich hierarchia

Úvodné vystúpenie M. Hubu v rámci workshopu k etickým otázkam súvisiacim s jadrovou energetikou ako súčasti medzinárodného projektu PLATENSO. Workshop sa konal na pôde NR SR v piatok 9. októbra 2015.

ZMENA KLÍMY A MY

Vystúpenie poslanca Mikuláša Hubu na úvod odborného seminára o zmene klímy v NR SR, 29. 9. 2015.

Príhovor Mikuláša Hubu na sneme Únie miest a obcí SR

Z vystúpenia Mikuláša Hubu na XXVI. sneme Únie miest Slovenska, 5. 6. 2015.

Zbohom, Maroš, kamarát!

Od detstva som Ťa vnímal ako divadelníka, Maťovho kamaráta zo školy i z Divadla na Korze, príslušníka tej famóznej generácie, ktorá v druhej polovici 60. rokov zažiarila v časoch krátkeho odmäku a (nie vlastnou vinou) dočasne zhasla (či bola zadusená) v nedýchateľnom nečase biľakovsko-husákovskej normalizácie.

Znova som si Ťa naplno uvedomil až v 80. rokoch – v časoch gorbačovovskej perestrojky, keď divadlá opäť predstavovali jeden z ostrovov pozitívnej deviácie a chodilo sa do nich okrem umenia aj za príznakom slobody: za inotajmi, narážkami a čítaním medzi riadkami.

Spomienka na Kornela Földváriho

Pána Kornela som registroval a uznával od detstva: od jeho pôsobenia v Kultúrnom živote a Divadle na Korze. Preto, keď ako námestník ministra prišiel do nášho parlamentného výboru kedysi na jeseň 1990 predkladať akýsi zákon z dielne ministerstva kultúry, veľmi prajne som ho tam privítal. Minulú jeseň sa mi prihovoril na jednej vernisáži v Galérii 19 a 24 rokov po... mi povedal približne toto: „Pán Huba, pred tým, ako som išiel do toho Vášho výboru, všetci ma ľutovali, vraj, to budeš mať ťažké, ten Huba je strašne prísny.

Archív +10: Znovuzrodenie lesa a PF 2015

Talentovaná mladá autorská dvojica, environmentalistka Jana Sadloňová a filmár Vladimír Ruppeldt ml. v spolupráci s okruhom odborníkov (lesníkov nevynímajúc) zúročila svoje niekoľkoročné úsilie do podoby vynikajúceho, umelecky spracovaného dokumentárneho filmu Znovuzrodenie lesa.

Miniekofilm v parlamente II – úvodné slovo Mikuláša Hubu

V tomto roku chceme voľne nadviazať na dve okrúhle výročia: desať rokov od historickej víchrice, ktorá sa 19. novembra 2004 prehnala Vysokými Tatrami a zmenila nielen tvár Tatier, ale aj spôsob uvažovania o nich a o tom, či o prírode v národných prírodných rezerváciách má rozhodovať v prvom rade človek, alebo to necháme s dôverou na prírodu, ktorá s tým má za stovky miliónov rokov svojej existencie predsa len viac skúseností.

ĎalEKOhľad - časopis pre environmentálnu výchovu a filozofiu

Sprievodný list k jubilejnému 30. číslu časopisu ĎalEKOhľad so štyrmi otázkami poslancom a poslankyniam NR SR k problematike environmentálnej výchovy a vzdelávania na školách Slovenskej republiky.

Stránky