Príhovory

Mikuláš Huba: Avizovaná kandidatúra na ZOH – viac škody ako osohu

So znepokojením sledujem vyhlásenia predsedu vlády Roberta Fica o tom, že Slovensko sa bude spolu s Poľskom uchádzať o možnosť usporiadať Zimné olympijské hry 2022.

Za majstrom Smutniakom

Zoznámili sme sa v lete 1980, keď sme sa pripravovali na opravu horného mlyna v Kvačianskej doline. Boli sme mladí, odhodlaní a presvedčení, že to zvládneme, a predsa sme mali pocit, že by sme potrebovali mať pri sebe skutočného tesárskeho majstra, ktorý má skúsenosti nielen s opravou, ale aj so stavbou dreveníc.  Peter Kresánek ho poznal už dávnejšie a ani neviem, prečo ho už skôr nepožiadal o pomoc.

Ak budeme mlčať, prídeme o všetko

V septembri 2008 som spolu s ďalšími aktivistami a ich podporovateľmi z radov umelcov  mal tú česť vystúpiť na veľkej demonštrácii proti skládke v Pezinku.

Povedal som vtedy: „Vážené a vážení, občianky a občania, keby som bol J.F.K., tak by som v tejto chvíli zvolal: Som Pezinčan! 

Pár slov do duše opozičných politikov

Milé kolegyne a kolegovia v opozičných laviciach, nedá mi nezareagovať na súčasnú situáciu okolo (ne)vymenovania generálneho prokurátora, hoci nie som právnik a necítim sa byť ani politikom v bežnom zmysle slova.

Mikuláš Huba: Kauza spravodlivosť (z rozpravy k Správe o stave justície)

Ťažko nazvať inak ako zákonom schválnosti skutočnosť, že chronická kríza uplatňovania spravodlivosti v tomto štáte, na ktorú začala občianska spoločnosť, médiá a opozícia konečne intenzívnejšie a systémovejšie poukazovať, prepukla práve v čase, keď sme si pripomínali výročie najmasovejšieho vystúpenia proti nespravodlivosti v našich novodobých dejinách. A do parlamentu sa dostáva v čase, keď sa verejne diskutuje niečo, o čom by sa verejne diskutovať údajne nemalo, a to zjavná nespravodlivosť voči arcibiskupovi Bezákovi.

O probléme rastúceho dlhu Slovenska vo svetle našej energetickej (ne)efektívnosti

(Z vystúpenia poslanca Mikuláša Hubu k návrhu štátneho rozpočtu na r. 2013)

Dvadsať päť rokov smerovania... Kam vlastne?

(Z príspevku na česko-slovenskej konferencii o udržateľnom rozvoji, resp. ústupe v Olomouci, 8.11. 2012)
Ako každé hodnotenie, aj toto závisí od zvolených kritérií, od našich očakávaní, od ich reálnosti, od zvolenej šírky záberu, ale aj od našej hodnotiteľskej kompetentnosti a od mnohých ďalších faktorov. Inak bude tento proces hodnotiť Greenpeace, či hlbinní ekológovia, inak OSN, inak vlády, inak regionálne a miestne samosprávy, inak zainteresovaní experti a ešte inak zástupcovia biznisu. Neinak tomu bolo aj v prípade takých relatívnych vrcholov celého 25, či 40-ročného procesu, k akým nepochybne patrí Summit Zeme v Riu pred 20 rokmi, ktorý organizátori označili za dosiaľ najvýznamnejší míľnik v dejinách ľudstva a Greenpeace ho nazval akciou, na ktorej bola predaná Planéta Zem.

Zachovanie hodnôt krajiny v rámci reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky

(z vystúpenia na konferencii predsedov parlamentných výborov v Nikózii)
...Uvedomujem si prvoradú dôležitosť predefinovania nástrojov, predurčujúcich fungovanie ekonomických vzťahov v poľnohospodárstve, najmä čo sa týka nevyhovujúceho, nespravodlivého a environmentálne i sociálne škodlivého dotačného systému v rámci reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Nemenej dôležitá je aj deklarovaná snaha o „ozelenenie“ poľnohospodárstva.

Laudácio na profesora Vladimíra Iru

Vážený pán riaditeľ, milý Vlado,

laudácio k Tvojím predchádzajúcim okrúhliciam som začal tým, že pre nás, o niečo mladších, si živým príkladom toho, že žiť sa dá aj po päťdesiatke. A nielen žiť, ale žiť maximálne aktívne, činorodo, zmysluplne...

To všetko sa dá na Tvoju adresu povedať aj dnes, keď sme o desať rokov starší.

Gorila po voľbách 2012

(z vystúpenia v NR SR ku Gorile)

Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, dámy a páni,

Stránky