Fragmenty

Doslov ke knížce Fragmenty

Knížka, která se Vám nyní dostala do rukou není jen volným seskupením textů a rozhovorů autora na různá témata životního prostředí či textů o známých osobnostech , ale obsahuje i hlubší smysl, daný osobností autora. Autora, který se celý život - dokonce už od studentských dob - věnuje otázkám ochrany životního prostředí s širokým přesahem na problematiku trvale udržitelného způsobu života a nejhlubší otázky existence člověka, jeho etických hodnot, včetně Schweitzerovy úcty k životu.

Fragmenty: Vystúpenie Mikuláša Hubu na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto, 26. 10. 2004

Október 2004: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, neviem si predstaviť kultúrneho, vzdelaného, osvieteného a zodpovedného poslanca, respektíve poslankyňu, ktorý/ktorá by zdvihol/zdvihla ruku za predložený návrh ÚP Mudroňova JZ. Tento návrh totiž umožňuje, či dokonca podporuje vznik monštier, ktoré by navždy poškodili toto mesto.

Fragmenty: Návrh rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia SR (informácie a komentáre)

December 2004: Nedávno sa po dlhšom čase zviditeľnil minister životného prostredia László Miklós, keď vo vláde hlasoval proti vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte. U tohto ministra sme na podobné gestá nie zvyknutí, a tak ma zaujímalo, či mu návrh budúcoročného rozpočtu pre jeho rezort dáva na takýto razantný postoj skutočne vecný dôvod.

Fragmenty: Tlačová správa na tému zlyhania politikov a úradníkov zodpovedných za nový územný plán Bratislavy

Október 2006: Minulý štvrtok, 28. 9. 2006, poslanci Mestského zastupiteľstva v Bratislave neschválili Návrh nového územného plánu Bratislavy, ktorý sa rodil dlhé roky a na dlhé roky, ba desaťročia mal, v prípade svojho schválenia, ovplyvňovať charakter a vývoj nášho hlavného mesta.

Fragmenty: Tlačová správa na tému prípravy a schvaľovania Návrhu územného plánu Bratislavy

September 2006: Zajtra, vo štvrtok 28. 9. 2006, by mali poslanci Mestského zastupiteľstva v Bratislave schvaľovať Návrh nového územného plánu Bratislavy, ktorý sa rodil dlhé roky a na dlhé roky, ba desaťročia bude, v prípade svojho schválenia, ovplyvňovať charakter a vývoj nášho hlavného mesta.

Fragmenty: Návrh ÚP hl. m. Bratislavy

December 2004: Voľné združenie bratislavských občianskych a ochranárskych organizácií zasiela pripomienky k návrhu územného plánu Bratislavy bratislavskému magistrátu.

Fragmenty: SÚHRN HODNOTENIA VOLEBNÝCH PROGRAMOV POLITICKÝCH STRÁN VO VZŤAHU K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU A TRVALO UDRŽATEĽNÉMU ROZVOJU

August 2002: Celkovo možno programy politických strán z hľadiska vysporiadania sa s problematikou životného prostredia a smerovania k trvalo udržateľnému rozvoju hodnotiť ako neuspokojivé a výrazne zaostávajúce za programami z r. 1998. Sú jednoducho, až na malé výnimky, sklamaním. Ich dikcia by bola možno dostatočná v r. 1990, ale nie v r. 2002.

Fragmenty: Príhovor k bratislavským komunálnym voľbám 2006

November 2006: Vážení priatelia a priateľky, občania a občianky mesta Bratislavy, v našom meste, hlavnom, najväčšom, najbohatšom a zrejme i najskorumpovanejšom meste tejto krajiny, sa čím ďalej tým častejšie stretávame s prejavmi arogancie moci, s neefektívnym narábaním s verejnými prostriedkami, so zámernou devastáciou prírodných a kultúrnych hodnôt, s tolerovaním protiprávneho konania a s porušovaním základných práv občanov.

Fragmenty: Quo vadis, Bratislava?

Apríl 2001: Pred časom popredný slovenský architekt, v súčasnosti poslanec NR SR Štefan Šlachta publikoval v Kultúrnom živote svoje názory na súčasnú slovenskú architektúru. S viacerými jeho názormi možno len súhlasiť, napríklad s jeho kritikou bezduchého plagiátorstva, používania módnych prvkov bez akéhokoľvek filozofického zázemia, bez primeraného teoretického zdôvodnenia...

Stránky