petície

Z fb diskusie na tému petície

Myslím si, že petície sú niečo ako malé referendá a ako také sú vyjadrením "vôle ľudu" vo veciach verejných. Je to jedna z mála ciest, ktorou môže občan vyjadriť svoj názor na konkrétnu záležitosť, ktorá sa ho týka.

Otvorená výzva predsedovi NR SR vo veci záchrany archeologických pamiatok na Bratislavskom hrade

My, aktívni občania a občianky Slovenskej republiky, ktorí si vážia dejiny a kultúru, vyzývame predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby bezodkladne podnikol kroky na záchranu unikátnych archeologických pamiatok z čias Rímskej ríše ohrozených výstavbou garáží v areáli Bratislavského hradu.

Petícia za zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici v Bratislave

My, obyvatelia Bratislavy a  jej okolia, ktorí zdieľame radosť z nákupu na asi poslednom normálnom trhovisku v bratislavskom v Starom Meste, máme informáciu o pláne výstavby na tomto území, čo v prípade realizácie zámeru by znamenalo  zánik trhoviska. Žiadame preto predstaviteľov mesta Bratislava, predstaviteľov Starého Mesta a všetkých tých, ktorým zachovanie trhoviska leží na srdci, aby pomohli  zachovať genia loci tohto pre občanov kultového miesta. Podľa možností na jeho pôvodnom mieste, v nevyhnutnom  prípade na inom mieste v jeho blízkom okolí.