tlačové správy

Výzva vedcov a vedkýň Za zmenu vodnej politiky Slovenska

Strategické dokumenty ako Vodný plán Slovenska či Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky, nevychádzajú zo spoľahlivo zisteného stavu vôd, ani z najlepšie dostupných poznatkov a trendov v oblasti ochrany vôd. Nie je v poriadku, že na Slovensku sa diskusia o vode zúžila iba na jej využívanie a že jej ochrana je pre štátne orgány druhoradá.

Klimatická dohoda z Paríža: výzva pre celý svet – vrátane Slovenska

Dopady globálnej zmeny klímy významne ovplyvňujú súčasné a budúce dianie v prírode i v ľudskej spoločnosti. Stále väčšiemu počtu ľudí (vrátane časti významných politikov) začína byť jasné, že máme do činenia nielen so samotným otepľovaním zemskej atmosféry, ale aj s celou kaskádou pozvoľných a stále častejšie aj náhlych nelineárnych zmien v klimatickom i ďalších interagujúcich systémoch planéty s ťažko predvídateľnými následkami.

Lesníci a ochranári sú „odsúdení“ na strategickú spoluprácu

Bratislava, 7. 12. 2015 - Ochranárstvo a lesníctvo sa na Slovensku často vnímajú ako dve protirečivé, niekedy až nezmieriteľné profesie či prístupy k prírode lesov a lesnej krajine. Toto vnímanie dlhodobo posilňujú rôzne kauzy, z ktorých najvypuklejší bol (a je) prípad tzv. „obnovy Tatier“ po veternej smršti v novembri 2004. Zdá sa ale, že aj na tomto fronte môže dôjsť k dôležitým zmenám.

Migračná kríza: V roku 2015 máme veľké šťastie

Tlačová správa z prednáškovo - diskusného podujatia, uskutočneného v Národnej rade SR 12. novembra 2015 k téme utečeneckej krízy.

Politici na Slovensku nechcú pustiť rozhodovanie o verejnom záujme zo svojich rúk

Združenie Slatinka včera na podujatí v NR SR predstavilo médiám, odbornej verejnosti aj politikom ucelenú brožúru o verejnom záujme. Brožúra obsahuje analýzy legislatívy a súdnych rozhodnutí zo Slovenska aj zahraničia, rozhovorov, analýz územných plánov regiónov a výsledky prieskumu u mladých ľudí. Vyplýva z nich, že rozhodovanie o verejnom záujme je u nás stále prevažne v rukách politikov.

V dôsledku politickej nečinnosti prichádzame o prírodu v Európe

WWF, 2. 10. 2015: Európska komisia dnes vydala Priebežnú správu k Stratégii EÚ na ochranu biodiverzity do roku 2020, ktorá konštatuje, že v posledných rokoch členské štáty nezabezpečili efektívnu ochranu prírody a obnovu ekosystémov. Hlavnými dôvodmi straty biodiverzity sú nedostatočná implementácia a presadzovanie existujúcej európskej legislatívy a zvýšený tlak zo strany poľnohospodárstva (1).

Vyrovná sa Slovensko so zmenou klímy?

Na parlamentnej pôde vystúpili poprední slovenskí odborníci na zmenu klímy Alexander Ač, Pavel Matejovič a Jozef Pecho. Tí v auguste otvoreným listom upozornili prezidenta SR a ďalších ústavných činiteľov na hrozivý priebeh procesov spojených so zmenou klímy a navrhli niektoré potrebné kroky.

Spomienky na budúcnosť

27. januára 1990 sa v Banskej Bystrici uskutočnil ustanovujúci zjazd slovenskej Strany zelených. Tým sa vo farebnom spektre politickej scény na Slovensku oficiálne objavila aj zelená farba.  O niekoľko mesiacov neskôr – po parlamentných voľbách v roku júni 1990 – vznikol historicky prvý poslanecký klub Zelených v slovenskom parlamente.  Jeden z jeho členov, ako jediný nekoaličný poslanec, sa stal predsedom Výboru SNR pre životné prostredie a ochranu prírody.

Ocenenie od SAV

Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách  si 31. 3 2014 prevzal prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. - jedna z výrazných osobností Geografického ústavu SAV - pri príležitosti okrúhleho jubilea: 60 rokov.

Obmedzovanie slobody médií je vážny dôvod na odvolanie predsedu parlamentu

Poslanci hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti ostro odsudzujú výrazné obmedzenia slobody médií v budove Národnej rady SR. Tie včera mailom poslala médiám kancelária parlamentu, ktorá spadá priamo pod predsedu národnej rady. OĽaNO bude žiadať odvolanie predsedu NR SR Pavla Pašku a zároveň ponúka novinárom možnosť stať sa poslaneckými asistentmi, aby sa naďalej mohli slobodne venovať svojej práci v budove parlamentu.

Stránky