Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Spomienky na budúcnosť

27. januára 1990 sa v Banskej Bystrici uskutočnil ustanovujúci zjazd slovenskej Strany zelených. Tým sa vo farebnom spektre politickej scény na Slovensku oficiálne objavila aj zelená farba.  O niekoľko mesiacov neskôr – po parlamentných voľbách v roku júni 1990 – vznikol historicky prvý poslanecký klub Zelených v slovenskom parlamente.  Jeden z jeho členov, ako jediný nekoaličný poslanec, sa stal predsedom Výboru SNR pre životné prostredie a ochranu prírody.

V predvečer 25. výročia tejto udalosti sa v Bratislave stretli na poldňovom spomienkovo-analyticko-vizionárskom podujatí niektorí zakladatelia  a zakladateľky vtedajšej Strany zelených ako aj predstavitelia rôznych súčasných zelených iniciatív zo Slovenska, Českej republiky a Nemecka. Stretnutie s názvom Minulosť, súčasnosť a budúcnosť  environmentálnej politiky na Slovensku 25 rokov po...  bolo okrem iného reakciou aj na rastúcu aroganciu časti decíznej sféry a podnikateľských kruhov voči životnému prostrediu, verejným záujmom i samotným občanom.

Účastníci a účastníčky stretnutia sa zhodli na tom, že 25 rokov široko chápanej zelenej  (environmentálnej, ale nielen environmentálnej) politiky na Slovensku, nadväzujúcej na tradície prednovembrového ochranárstva, je lemovaných ako úspechmi, tak aj neúspechmi, avšak v tejto bilancii a sebareflexii prevažujú skôr negatívne dojmy a skúsenosti. Preto je treba zmierniť animozity vo vnútri zeleného i ochranárskeho hnutia, viac diskutovať,  systematickejšie pracovať, vzájomne sa podporovať a spolupracovať, oslovovať nových potenciálnych „koaličných partnerov“ i širokú verejnosť, venovať väčšiu pozornosť všetkým dôležitým relevantným  aktivitám od environmentálnych výchovy a vzdelávania, cez kampane a propagáciu udržateľných spôsobov života až po tvorbu kvalifikovaných stanovísk a alternatívnych rozvojových politík. Oveľa viac by sa malo komunikovať s blízkym i vzdialenejším zahraničím.

Medzi aktuálnymi výzvami sa okrem tvorby a oponovania návrhov nových zákonov a rozvojových koncepcií často spomínala aj účasť na „rozmieňaní na drobné“ nedávno schválených operačných programov na r. 2014 – 2020 či blížiace sa predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ (najmä s dôrazom na priority ENERGETIKA VODA).

Podobné stretnutie by sa malo v blízkej budúcnosti zopakovať na podstatne širšej báze.