Pozvánky

Spájame statočných - 6. diel

Ján Mičovský, poslanec NR SR pozýva: Už po šiestykrát budeme poctení možnosťou oceniť občiansku odvahu.

Deň lesa a krajiny v parlamente

Pozvánka na prezentačno-diskusné podujatie v NR SR.

Migračná kríza a jej demografické, environmentálne a bezpečnostné súvislosti - pozvánka

Prednáškovo-diskusné podujatie pod záštitou poslanca NR SR Mikuláša Hubu organizované v spolupráci s Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike.

Diskusné fórum o verejnom záujme

Príďte sa dozvedieť viac o tom, ako je definovaný verejný záujem v našej legislatíve, prečo v mnohých mestách a obciach verejnosť bojuje proti stavbám a činnostiam vo verejnom záujme a aké to má dôsledky pre miestne komunity.

Vyrovná sa Slovensko so zmenou klímy?

Pozvánka na diskusno-prezentačné stretnutie k téme klimatickej zmeny.

DRUHÝ DYCH PRE MIČURIN

ATT00001

Príďte sa spolu s deťmi zabaviť 4. júla 2015 na MIČURIN! Občianske združenie Hrad-Slavín v spolupráci so Starým Mestom pripravilo historicky prvé kultúrne podujatie v mimoriadne atraktívnom a obľúbenom areáli Iuventy na Búdkovej 2 po viac ako 15-ročnej odmlke, na ktorom nemôžete chýbať!

Program:

9.30 – Otvorenie akcie

10.00 – Odhalenie pamätnej tabule

10.15 – Vystúpenie kúzelníka Ivana

Politika podpory udržateľnej mobility na Slovensku

Pozvánka na fórum o problematike cyklodopravy na Slovensku.

20 rokov bez Josefa a Petry Vavrouškovcov

V sobotu 21. 3. o 11.00 pri mohylke na vrchole Veľkej Javoriny si pripomenieme výročie tragédie v Západných Tatrách a zaspomíname...

Prosíme - doneste spomienkový kamienok.

Na Vašu účasť sa tešia kamaráti a kamarátky zo Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v Čechách, na Morave a na Slovensku.

Vavoušek s Mikulášom Hubom

stuz-8

Stránky