Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Deň lesa a krajiny v parlamente

Národná rada Slovenskej republiky                                                                                                 Erika Jurinová, podpredsedníčka NR SR

P o z v á n k a

Deň lesa a krajiny v parlamente

Prvá časť: Večne spievajú lesy

Sedemstoročná história lesníctva na Slovensku je naplnená hľadaním rozumného   využívania lesov. Teda takého, ktoré zachová les a umožní trvalo užívať všetky jeho dary. Dnes tomu hovoríme prírode blízke hospodárenie. Vieme ako na to?

Druhá časť: Krajina je vzácny dar

V zmysle Európskeho dohovoru o krajine, ktorý Rada Európy prijala pred 15 a Slovensko pred 10 rokmi, máme chrániť všetky typy krajiny: od tých najvzácnejších až po tie najvšednejšie. Krajinu je treba chrániť a opatrovať ako vzácny a krehký dar. Robíme to?

Stretnutie ľudí, ktorým záleží na budúcnosti, sa uskutoční v kinosále NR SR v Bratislave, Nám. A. Dubčeka 1, v piatok 4. decembra 2015 o 11:30.

Program:

Otvorenie: Martin Fecko, predseda výboru NR SR (11:30 11:35)

Lesnícke slovo pre 21. storočie. Prezentácie a panelová diskusia:                                                     Ladislav Alcnauer, Michal Tomčík, Igor Morong, Mikuláš Huba, Ján Topercer, Ján Mičovský (11:35 – 13:30)

Prestávka na kávu (13:30 – 13:45)

Projekcia filmu Horenka Chabová (13:45 – 14:00)

Ako dodržiavame Európsky dohovor o krajine? Prezentácie a panelová diskusia: Mária Kozová, Anna Dobrucká, Ján Mičovský, Mikuláš Huba, Martina B. Paulíková (14.00 – 15.30)

Po skončení oficiálneho programu Vás pozývame na malé občerstvenie.

Podujatie sa koná pod záštitou Eriky Jurinovej, podpredsedníčky NR SR.

Súčasťou podujatia sú komorné výstavy venované výberkovému hospodáreniu v lese a zachovávaniu krajinných hodnôt. K dispozícii budú aj publikácie na túto tému.

Prihlášky (meno + číslo dokladu totožnosti) prosíme doručiť

do štvrtku 3. 12. do 20:00 h na adresu: ingrid.vanerkova@gmail.com

Tešíme sa na Vašu účasť.