Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Diskusné fórum o verejnom záujme

Združenie Slatinka srdečné pozýva na diskusné fórum pod záštitou poslanca NR SR Mikuláša Hubu

VEREJNÝ ZÁUJEM 

13. október 2015 (utorok) 

kinosála Národnej rady SR (Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava) 

Príďte sa dozvedieť viac o tom, ako je definovaný verejný záujem v našej legislatíve, prečo v mnohých mestách a obciach verejnosť bojuje proti stavbám a činnostiam vo verejnom záujme a aké to má dôsledky pre miestne komunity.

Program 

(9,00 – 9,30 hod. V priestoroch Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie – tlačová konferencia – informácia o odovzdaní petície Za živé rieky a predstavenie brožúry o verejnom záujme pre médiá) 

10,00 – 10,15 Otvorenie diskusného fóra, privítanie (Mikuláš Huba, Martina B. Paulíková)

10,15 – 10,30 Film z dielne občianskeho združenia Ochrana prírody Podunajska o presadzovaní verejného záujmu v oblasti ochrany vôd na Slovensku.

10,30 – 10,50 Martina B. Paulíková, Združenie Slatinka: Verejný záujem a záujem verejnosti 

Výsledky prieskumu, analýz a rozhovorov so zástupcami samospráv, MVO, občanov aj zamestnancov štátnych orgánov.

10,50 – 11,15 Imrich Vozár: Ako sa rozhoduje o verejnom záujme na Slovensku? 

Prezentácia analýzy súdnych a iných rozhodnutí týkajúcich sa verejného záujmu, predstavenie vybraných zaujímavých rozhodnutí z databázy http://www.slatinka.sk/projekty/verejny-zaujem/databaza-rozhodnuti-verej...

11,15 – 11,45 Katarína Kubišová: Ochrana prírody vo verejnom záujme 

Výsledky analýzy uskutočnenej Parlamentným inštitútom.

11,45 – 12,30 Moderovaná diskusia – využitie zistených informácií v procese rozhodovania o verejnom záujme 

Diskusia o spracovaní sady porovnávacích a vylučujúcich kritérií na definovanie verejnoprospešných stavieb a činností (na politickej úrovni).

12,30 - 13,00 Zhrnutie, záver

--------------------------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

Vzhľadom na miesto konania diskusného fóra prosíme v súvislosti s urýchlením vstupu do NR SR o potvrdenie Vašej účasti na diskusnom fóre najneskôr do pondelka 12. 10. 2015 ráno do 10,00 hod. na adresu mikulas_huba@nrsr.sk, príp. 0905 271 888. V potvrdení účasti uveďte meno, priezvisko a číslo dokladu totožnosti (služba na vrátnici ho od Vás bude žiadať). Prosíme tiež o príchod do budovy NR SR v dostatočnom časovom predstihu, aby ste stihli registráciu na vrátnici. V prípade, ak plánujete prísť už na odovzdanie petície o 9,00, prihláste sa tiež na adrese mikulas_huba@nrsr.sk. Vzhľadom na limitovanú kapacitu zasadacej miestnosti budeme prihliadať na poradie došlých prihlášok. Za porozumenie ďakujeme.

Diskusné fórum je súčasťou projektu "Verejný záujem a záujem verejnosti", ktorý je podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančnéh 

Pozvánka na stiahnutie a prípadné šírenie:

Diskusia_Verejny_zaujem_POZVANKA_13 10 2015