Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Migračná kríza a jej demografické, environmentálne a bezpečnostné súvislosti - pozvánka

Migračná kríza a jej demografické, environmentálne a bezpečnostné súvislosti

Prednáškovo-diskusné podujatie

pod záštitou poslanca NR SR Mikuláša Hubu

organizované v spolupráci s Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike

Národná rada Slovenskej republiky, 

Námestie A. Dubčeka 1, Bratislava, kinosála 

Štvrtok 12. 11. 2015, od 12.00 – 15.00 h

Kľúčové slová: globálne problémy a ich previazanosť, súčasná migračná kríza: príčiny a predpokladaný vývoj, kto stráca a kto profituje, správa z hraníc, cynizmus, pragmatizmus, ľudskosť, ako sa dá pomôcť tu a teraz

Otvorenie a úvodné slovo na tému migrácie a globálnych problémov:

Mikuláš Huba

Migračná kríza 2015: generálka na budúcnosť (prednáška):

MUDr. Juraj Mesík

Prijať prichádzajúcich (filmový dokument) - autor: Jakub Kratochvíl

Panelová diskusia:

Viera Dubačová

Michal Havran

Lucia Štasselová

Juraj Mesík

Závery: Mikuláš Huba a účastníci/účastníčky panelu

Prihlášky (meno + číslo OP) prosíme doručiť do stredy 11. 11. do 11:00 h 

na adresu: mikulas_huba@nrsr.sk .

Tešíme sa na Vašu účasť.