Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Spájame statočných - 6. diel

A5_pozvanka TRUBAN

Milí priatelia,

dovoľujem si Vás pozvať na slávnostné udelenie Radu Ďurka Langsfelda

Michalovi Trubanovi,

ktorý poukázal na systémovú korupciu v oblasti informačných technológií. Slávnostný akt sa uskutoční v Sieni Ústavy Slovenskej republiky v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí 12 v Bratislave, dňa 7. decembra 2015 o 17:00.

Už po šiestykrát budeme poctení možnosťou oceniť občiansku odvahu. Po učiteľovi Otovi Žarnayovi, kontrolórke Ľubici Lapinovej, redaktorke Vande Tuchyňovej, lekárke Zuzane Pechočiakovej a projektovom manažérovi Jánovi Maroszovi, bude ocenený boj proti korupcii znovu. Viac informácií nájdete na adrese: http://www.spajamestatocnych.sk/ocenenie-michala-trubana-7-12-2015/

Buďte spolu s nami pri tom. Tešíme sa na Vás.

S úctou

Ján Mičovský
poslanec NR SR

RSVP: ingrid.vanerkova@gmail.com, 0905 294 819.