Môj vesmír

Českomoravskí ochranári a my

Kapitola z knižky Mikuláša Hubu: Môj vesmír II.:
V časoch Československa nebolo „Zamoravie“ zahraničím v pravom slova zmysle, ale predsa štruktúra i tradícia tamojšieho ochranárskeho hnutia boli iné ako u nás, takže spolupráca s pražskými či brnianskymi ochranármi mala už aj v tých časoch ozvláštňujúcu príchuť.

Naši humoristi (Bednár, Satinský, Radošinci...)

Kapitola z knižky Mikuláša Hubu: Môj vesmír II.:
Pri dvadsiatom výročí našej dreveničiarskej sekcie sa konal nezabudnuteľný dvanásťhodinový happening s aktívnou účasťou niekoľko sto bývalých i súčasných dreveničiarov.

Ochranárske happeningy

Kapitola z knižky Mikuláša Hubu: Môj vesmír II.:
Happeningy sprevádzali prednovembrové ochranárstvo nepretržite. Dreveničiarstvo, Banská Štiavnica, čiernobalocká železnička, kláštor v Mariánke, Horský park, Bicyba, exkurzie do lužných lesov, obnova lesa pri Rusovciach, brigády v Jurskom Šúre či v Abrode, ale aj príprava Bratislavy/nahlas...

Bojovníci za Dunaj

Kapitola z knižky Mikuláša Hubu: Môj vesmír II.:
Tí, ktorí aspoň trochu dávali pozor na hodinách fyziky, vedia, že každá akcia vyvoláva reakciu. Niet preto pochýb, a nové svedectvá to stále dokazujú, že aj zámery na výstavbu vodných diel na Dunaji sa stretávali s odporom a negatívnymi reakciami od samého začiatku...

Balocká železnička a ľudia, ktorí to celé začali

Kapitola z knižky Mikuláša Hubu: Môj vesmír II.:
Môj bezprostredný vzťah k Balogu sa zrodil začiatkom 70. rokov minulého storočia, keď som pešo putoval z Brezna do Lomu nad Rimavicou a ďalej na hriňovské Biele Vody. Bolo dusné predpoludnie...

Michalcovci a Bryzgalčania

Kapitola z knižky Mikuláša Hubu: Môj vesmír II.:
Do vlastníctva našich členov a kamarátov sa krátko po sebe dostali celé, nežiaducimi zásahmi nenarušené, drevené osady na Kysuciach...

Kokávčania

Kapitola z knižky Mikuláša Hubu: Môj vesmír II.:
Kokávka tvoriaca súčasť Muránskej Zdychavy sa stala celoživotnou láskou Miša a Anky Greškovcov. Od roku 1984 tam strávili veľkú časť voľného času a spolu s nimi najmä priatelia a priateľky zo ZO 13...

Sen premenený na skutočnosť

Kapitola z knižky Mikuláša Hubu: Môj vesmír II.:
Málokedy v živote som zažil podobný pocit. Zmes nadšenia, radosti, dojatia, sebauspokojenia, úľavy a neviem čoho ešte všetkého, čo v nás spoluvytvára prenikavý pocit šťastia. Ten prchavý, krátkotrvajúci a nedefinovateľný stav duše, keď sa Vám zdá, že sa dotýkate hviezd a že kvôli tejto chvíli sa oddalo narodiť a má zmysel žiť. Takéto chvíle som zažíval počas prvých dvoch septembrových týždňov roku 1980, ktoré vyvrcholili v prvú októbrovú nedeľu...

Ľudia z mlyna

Kapitola z knihy Mikuláša Hubu: Môj vesmír II.:
To, že sa nám v priebehu hektických dvoch týždňov podaril na Mlyne malý zázrak, urobiť z posunutej a polozavalenej trosky vynovenú stavbu, stojacu na pôvodnom mieste s vymenenými základovými brvnami i povalovými hradami, s novým krovom a strechou i s čiastočne upraveným okolím, nám dodalo také sebavedomie, že z neho žijeme v ťažkých chvíľach dodnes...

Podšípania

Kapitola z knižky Mikuláša Hubu: Môj vesmír II.:
Jedno konkrétne špecifikum ľudí z mojej generácie a z môjho okolia ovplyvnilo zásadným spôsobom. Drevená osada Podšíp vysoko nad sútokom Váhu a Oravy a rekreačná chalupa jedného z ústavov Slovenskej akadémie vied v nej.

Stránky