zamyslenia

Politická spoveď na konci sezóny

Spomedzi politických prúdov sú môjmu vkusu najbližší západní zelení: zväčša tí fundamentálnejší, občas aj tí kompromisnejší.

Po tom, ako som väčšinu života strávil v policajnom štáte, si vážim hodnotu slobody, demokracie, rešpektovania ľudských práv (s podmienkou, že sa to celé deje v súlade s prírodou, zvyškom sveta a budúcnosťou). A preto sa zväčša cítim byť tolerantný liberál (nemýliť si, prosím, s neoliberálom - Apage Satanas!).

Malá úvaha o niektorých úradoch a verejnom záujme

Znova si dovolím zopakovať zásadnú otázku: koho záujmy obhajuje príslušný úrad (navyše platený z našich daní) v prípade, keď celá zainteresovaná verejnosť (s výnimkou investora a spol.) je proti a úrad napriek tomu bez problémov vydá kladné stanovisko?

Nezdá sa Vám, že verejný záujem je v takomto prípade postavený na hlavu a takéto stanovisko by sme de facto nemali akceptovať, lebo je nelegitímne?

Letné mudrovanie

Veda, politika a spoločnosť sú zrejme čosi ako spojené nádoby. Keď degeneruje jedna z týchto entít, spolu s ňou začnú aj ostatné. Iba z času na čas sa jedna z nich, nazvime ju občianska spoločnosť či verejnosť, proti tomu vzbúri. Ale to sú len také hviezde chvíle v dejinách a aj tie sa niekedy končia dosť alebo veľmi tragicky (pozri Francúzska revolúcia, VOSR a pod.!).

Ešte pár slov na tému utečenci a my alebo o nekresťanských svätuškároch a pseudokresťanoch

Netvrdím, že poznám ideálne riešenie. Také zrejme ani neexistuje. Ale je mi odporné, keď sa niekto správa cynicky a neľudsky, nabáda k tomu celú spoločnosť a ešte za to očakáva odmenu.

Pokus o bonmot

Prečo môže niekto beztrestne robiť jednu fatálnu chybu za druhou a hazardovať s budúcnosťou nás všetkých? Možné vysvetlenie: lebo platiť za tie chyby nebude ten, kto ich robí, ale niekto iný.

Obama vs. Fico

Barack Obama na Deň Zeme verejne vyhlásil, že niet väčšej hrozby pre našu planétu, ako je globálna zmena klímy.

Mr. Fico a spol. majú opačný názor - preto podporujú dnes už klasické - lepšie povedané anachronické -  zdroje energie, vrátane spaľovania vysoko toxického hnedého uhlia a lignitu na Hornej Nitre, namiesto energetických úspor a zvyšovania energetickej efektívnosti, ktorá je u nás stále ešte žalostne nízka (v prepočte na jednotku HDP 2 - 3 krát nižšia ako v technologicky vyspelých krajinách).

REFERENDUM SI, TOTO REFERENDUM NO!

Nie, nezúčastním sa. Nenamietam proti inštitútu referenda ako takému. Som však presvedčený, že toto referendum sa pýta na veci, na ktoré by sme sa v referende pýtať nemali, lebo ide o záležitosti ľudských práv a slobôd.

Výzva ku Dňu vody

Vyzývame otvorene našu vládu, zákonodarcov i našich zástupcov v EÚ, aby pohľadali v sebe posledné zvyšky ľudskosti, úcty k životu a začali konať dobro, dobro v mene tých, ktorí im tak bezhlavo veria, v mene všetkých občanov SR, v mene zdravej budúcnosti našich detí, v mene našej utrápenej prírody!

Kultúrna krajina, kultúrne dedičstvo, zodpovednosť a my

venované pamiatke Ing. Ivana Dejmala, veľkého bojovníka za zachovanie tradičného rázu kultúrnej krajiny