Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Letné mudrovanie

Veda, politika a spoločnosť sú zrejme čosi ako spojené nádoby. Keď degeneruje jedna z týchto entít, spolu s ňou začnú aj ostatné. Iba z času na čas sa jedna z nich, nazvime ju občianska spoločnosť či verejnosť, proti tomu vzbúri. Ale to sú len také hviezde chvíle v dejinách a aj tie sa niekedy končia dosť alebo veľmi tragicky (pozri Francúzska revolúcia, VOSR a pod.!).

Ide snáď o to, aby spoločnosť, ale najmä veda, disponovala dostatkom kritického myslenia, predvídavosti a občianskej statočnosti. Aby sa neuzatvárala do kvázi objektívnej, nezaujatej a chladnej veže zo slonoviny. Aby sa nedala za žiadnu cenu skorumpovať. Aby kriticky reflektovala realitu, bola schopná predvídať varianty možného vývoja. Aby sa aspoň latentne pripravovala na zmenu a tvárou v tvár problémom a výzvam bola schopná zaujímať adekvátne postoje, hodné spoločenstva jedincov, ktorí sami seba označujú dosť neskromne Homo Sapiens Sapiens.

Kľúčové slová: