Slovenská paseka

Ani pred justičným palácom si nemôže byť strom svojím životom istý...

Pozerala som, aj ten strom, ktorý vyrezali na zastávke trolejbusu 207 a 212 pri Justičnom paláci v Bratislave, bol úplne zdravý...

[geo_mashup_map]

Prečo miznú včely? Svedectvá...

Včelár píše ministrovi životného prostredia:

100 tisíc drevín ohrozených v údolí Slatinky

Ešte v novembri 2013 podala Vodohospodárska výstavba š.p. žiadosť na výrub drevín rastúcich v údolí Slatiny z dôvodu výstavby VD Slatinka.

Medzitým rozhodla Európska komisia o nepodorení výstavby veľkých priehrad z fondov EÚ na r. 2014 - 2020.

Výrub pri Dežericiach

Miesto: Alej pri ceste medzi motorestom Delta a Bánovcami pri odbočke na Dežerice
Počet vyrúbaných stromov: 40

Oravské pahýle

Správanie sa k stromom (k prírode) odráža vzdelanosť národa... povedal kedysi niekto múdry. Čo si myslieť o vzdelanosti tých, ktorí sú v súčasnosti zodpovední za rúbanie desaťtisícov stromov po celom Slovensku? A žiaľ aj v okolí takých stánkov vzdelanosti, ktorými sú (alebo boli?) kostoly. Svedčí o tom aj článok v SME.

[geo_mashup_map]

Výrub brehového porastu pri Bolešove

Obec Bolešov (okr. Ilava) - výrub brehového porastu okolo potoka, ktorý zároveň slúžil ako medz v monokultúrnej krajine zlikvidovali elektrikári (firma MVM Žilina na podnet SSE). Po ich vyčíňaní v dĺžke asi 750-1000m nezostal na mieste jediný strom, dokonca ani ker. Podľa SIŽP je všetko v súlade so zákonom.

[geo_mashup_map]

Drastický výrub brehového porastu v obci Lednické Rovne

Obec Lednické Rovne: Drastický výrub brehového porastu v intraviláne obce. Zrejme sa realizovali vodohospodári. Ponechali tu minimum pôvodných stromov.

[geo_mashup_map]

Výrub jabloňového sadu v Dolnej Breznici

Obec Dolná Breznica (okr. Púchov): v intraviláne obce vydal obecný úrad povolenie na výrub krásneho jabloňového sadu z dôvodu výstavby rodinných domov. [geo_mashup_map]

Pri Bolešove zničili aj veľkú medze

Obec Bolešov. PD Bolešov si od štiepkarov objednalo čistenie sadov (čo je fajn), ale popri tom zničili aj veľkú časť najbližšej medze od prvého prípadu, takže dopad na krajinu je ešte horší.

Podľa vyjadrenia predsedu ponechali enklávu "pôvodných drevín" (pár stromčekov situáciu nezachráni.

[geo_mashup_map]

Biomasaker na brehoch pri Trnovci nad Váhom

Stare rameno Váhu pri Trnovci nad Váhom - ten istý prípad. Kompletná devastácia brehových porastov...

[geo_mashup_map]

Stránky