Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

100 tisíc drevín ohrozených v údolí Slatinky

Ešte v novembri 2013 podala Vodohospodárska výstavba š.p. žiadosť na výrub drevín rastúcich v údolí Slatiny z dôvodu výstavby VD Slatinka.

Medzitým rozhodla Európska komisia o nepodorení výstavby veľkých priehrad z fondov EÚ na r. 2014 - 2020.

Vodohospodárska výstavba však svoju žiadosť nestiahla - práve naopak. Účelovým preklasifikovaním vodného diela Slatinka na tzv. líniovú stavbu obišla vlastníkov pozemkov, ktorí v normálnom prípade musia s výrubom súhlasiť. Konanie o výrube teda pokračuje ďalej. Po zmene zákona o ochrane prírody a krajiny sa oficiálne koná o výrube cca 27 tisíc drevín a cca 90 tisíc m2 krov. V skutočnosti do tohto počtu nie sú zarátané všetky menšie kroviny a stromy, na ktorých výrub nie je nutný súhlas. Spolu ide o viac ako sto tisíc drevín!

[geo_mashup_map]

 

Kľúčové slová: