interpelácie

Moje skúsenosti s odpoveďami na interpelácie v tomto volebnom období

V predchádzajúcich týždňoch som sa na členov vlády obrátil so 17 interpeláciami, z toho odpoveď som už dostal na 15 z nich. Ale nebudem sa venovať len týmto posledným odpovediam. Skôr sa pokúsim o stručné zovšeobecnenie mojich poznatkov a skúseností s odpoveďami členov vlády na interpelácie v celkom uplynulom volebnom období, pričom budem vychádzať z reprezentatívneho súboru viac ako 120 dokumentov. Podotýkam, že s interpeláciami som sa v tomto volebnom období obrátil na všetkých členov vlády (aj keď nie na všetkých rovnako často).

Interpelácia ministra školstva v téme EkoIuventy

Bratislava, 19. 11. 2015

Vec: Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister, dovoľte, aby som sa prostredníctvom interpelácie na Vás obrátil s niekoľkými otázkami, týkajúcimi sa budovy Iuventy – Inštitútu pre deti a mládež Slovenska a okolitých pozemkov na Búdkovej ceste č. 2 v Bratislave.

Odpovede na odpovede, september 2015

 

V polovici júla t.r. som sa obrátil s interpeláciami na niekoľkých členov vlády. Interpelácie boli „šité na mieru“ toho - ktorého člena, ale inak sa týkali jediného problému, a to IUVENTy - Slovenského inštitútu mládeže a priľahlých pozemkov.

Interpelácia ministra pôdohospodárstva: pozemky v kauze Iuventa

Vážený pán minister, predpokladám, že Vám je známy často medializovaný spor okolo budovy Iuventy – slovenského inštitútu mládeže a priľahlých pozemkov na Búdkovej 2 v bratislavskej Mestskej časti Staré Mesto.

Interpelácia predsedu vlády SR: predmet rokovania s Vladimírom Putinom

Vážený pán predseda vlády, nedávno ste dvakrát navštívili Moskvu a rokovali s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom, čo kontrastuje s postojom veľkej väčšiny predstaviteľov členských štátov Európskej únie, ktorí sa od chvíle anexie Krymu stretnutiam s ruským prezidentom vyhýbajú.

Interpelácia ministra financií vo veci EkoIuventy

Vážený pán podpredseda vlády a minister financií, predpokladám, že Vám je známy často medializovaný spor okolo budovy Iuventy – slovenského inštitútu mládeže a priľahlých pozemkov na Búdkovej 2 v bratislavskej Mestskej časti Staré Mesto.

Interpelácia ministra spravodlivosti SR vo veci EkoIuventa

Vážený pán minister, predpokladám, že Vám neunikol masívne medializovaný spor okolo budovy Iuventy – slovenského inštitútu mládeže a priľahlých pozemkov na Búdkovej 2 v bratislavskej Mestskej časti Staré Mesto.

Interpelácia ministra školstva SR vo veci EkoIuventa

                                                                           Bratislava, 13. 7. 2015

Vec: Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister,

O reálnej či fiktívnej bezmocnosti mocných

Reakcia M. Hubu na odpovede členov vlády na interpelácie – jún 2015.

Odpoveď na interpelácie M. Hubu vo veci kaštieľa v Moravanoch

Na interpelácie poslanca NR SR Mikuláša Hubu vo veci kaštieľa v Moravanoch (interpelácia adresovaná predsedovi vlády SR TU a interpelácia adresovaná ministru kultúry TU) odpovedali:

predseda vlády SR Robert Fico:

Odpoveď na interpeláciu č. 14 Tlač č. 1542

Stránky