ekoblogy

Ekoblogy na ceste k Vám III.

ekoblogy-1

V týchto dňoch uzrelo svetlo sveta knižka Mikuláša Maňa Hubu a Fera Guldana EKOBLOGY.

Knižku, spolu s podpismi jej autorov, bude možné získať počas výstavy cyklu obrazov Fera Guldana  EXODY,  v utorok, 16. 9. 2014  od 12.00 pred budovou NR SR.

Doslov ku knižke napísali tri osobnosti, ktoré majú spoločné to, že sa s oboma autormi už roky poznajú.

Ako tretí uverejňujeme doslov  lesníka a poslanca Jána Mičovského:

Ekoblogy na ceste k Vám II.

ekoblogy-1

V týchto dňoch uzrelo svetlo sveta knižka Mikuláša Maňa Hubu a Fera Guldana EKOBLOGY.

Knižku, spolu s podpismi jej autorov, bude možné získať počas výstavy cyklu obrazov Fera Guldana  EXODY,  v utorok, 16. 9. 2014  od 12.00 pred budovou NR SR.

Doslov ku knižke napísali tri osobnosti, ktoré majú spoločné to, že sa s oboma autormi už roky poznajú.

Ako druhý uverejňujeme doslov  básnika Ľubomíra Feldeka:

Ekoblogy na ceste k Vám I.

ekoblogy-1

V týchto dňoch uzrelo svetlo sveta knižka Mikuláša Maňa Hubu a Fera Guldana EKOBLOGY.

Knižku, spolu s podpismi jej autorov, bude možné získať počas výstavy cyklu obrazov Fera Guldana  EXODY,  v utorok, 16. 9. 2014 od 12.00 pred budovou NR SR.

Doslov ku knižke napísali tri osobnosti, ktoré majú spoločné to, že sa s oboma autormi už roky poznajú.

Ako prvý uverejňujeme doslov  herečky Zuzany Kronerovej:

Ekoblog č. 29 (kapitola Reflexie): Kedy začnú konať rozumne?

Január 2009: Hovorí sa, že politici zvyknú konať rozumne až po vyčerpaní všetkých ostatných možností. Zdá sa, že slovenská vláda má takýchto (ne)možností stále ešte nazvyš. A teda, že opätovné spustenie čerstvo odstaveného bloku Jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, ktoré by bolo v rozpore so zmluvnými podmienkami nášho prijatia do Európskej únie a ktoré vláda schválila ako údajnú kompenzáciou za zastavenie dodávok plynu, nie je jediná z absurdných metód vyhnutia sa rozumnému riešeniu, ktoré má vláda a jej šéf v talóne.

Ekoblog č. 28 (kapitola Reflexie): Levoča a pravdivý obraz Slovenska

Jún 2009: Vo chvíľach, kedy píšem tento text, sa rozhoduje o tom, či sa Levoča dostane na Listinu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, alebo nie. Bez ohľadu na to, ako toto rozhodovanie dopadne, jeden pozitívny efekt má: vďaka nemu sa trochu viac hovorí o našich pamiatkach a kultúrnom dedičstve.

Ekoblog č. 27 (kapitola Reflexie): Je čas mlčať, alebo čas hovoriť?

Jeden z múdrych výrokov, ktorý časom zľudovel, znie: Je čas hovoriť a je čas mlčať. Určite každý z nás zažil dosť situácií, keď dal jeho autorovi za pravdu. Aj mne sa stále častejšie zdá, že isté veci nepotrebujú komentár, že sú dostatočne zrejmé samé o sebe. Iný podporný argument pre mlčanie je ten, že diskutovať, či polemizovať má zmysel len s človekom na slovo súcim. Ako napotvoru, práve medzi tými, ktorí rozhodujú o veciach verejných, nachádzam takýchto ľudí stále menej a menej (česť výnimkám). A napokon, mlčať je predsa také pohodlné, bezpečné, prezieravé...

Ekoblog č. 26 (kapitola Reflexie): O novodobej kolaborácii

Kto v rokoch 1968 – 1989 spolupracoval s vtedajšou - Sovietmi dosadenou a garantovanou mocou - hovorilo sa mu kolaborant. Presnejšie povedané, toto hanlivé slovo sa bežne používalo len v prvých mesiacoch po okupácii Československa „spriatelenými armádami“. Postupne sa z nášho slovníka začalo vytrácať, hoci jeho skutočná aktuálnosť sa časom nezmenšovala – skôr naopak.

Ekoblog č. 25 (kapitola Reflexie): Sme nešťastní, že máme niečo, čo nám iní závidia

My, Slováci, sme unikátny národ. Radi plačeme, čo všetko nám chýba. A keď máme niečo, čo má skutočnú hodnotu, niečo, čo nám iní závidia, je nám to ľahostajné, alebo sa toho dokonca chceme čo najrýchlejšie zbaviť.

Ekoblog č. 24 (kapitola Reflexie): O kríze elít trochu inak

Jestvuje zmysluplné spojivo medzi racionalitou a etikou – dvoma imperatívmi našej doby? Podľa Skolimowského je týmto spojovacím článkom naša zodpovednosť. Racionalita bez zodpovednosti je obludná. Etika bez zodpovednosti je však prázdna.

Ekoblog č. 23 (kapitola Výročia): 40 rokov Rímskeho klubu – osobná reflexia

Marec 2012: Nielen jednotlivci, ale aj celé štáty dlhodobo žili a žijú na dlh, ktorý zrazu nemá kto splácať. Aj keď sa zväčša hovorí len o finančnom či ekonomickom rozmere tohto dlhu, rovnako alarmujúci a dlhodobo narastajúci je aj dlh vo sfére ekologickej, environmentálnej, sociálnej, kultúrnej a etickej. Táto situácia dozrievala dlho, avšak tí, ktorí mali v rukách moc, si pred ňou zatvárali oči a odmietali reagovať na varovné signály a prognózy.

Stránky