ekoblogy

Ekoblog č. 22 (kapitola Výročia): Fórum 2000 už po desiaty raz

November 2006: Jedným z malých zázrakov, ktorých sa udialo od novembra 1989 viacero, bola pre mňa a okruh mojich priateľov zo Spoločnosti pre trvalo udržateľný život možnosť zúčastňovať sa na konferenciách s názvom Fórum 2000. Svetové podujatie, na ktoré nie je treba cestovať do ďalekej cudziny, ale len do nášho bývalého hlavného mesta.

Ekoblog č. 21 (kapitola Výročia): Výhra či prehra?

Nežnú revolúciu na Slovensku v značnej miere uskutočnili práve ochranári. Životné prostredie sa koncom roku 1989 spolu so stavom ľudských práv považovalo za prioritný spoločenský problém.

Ekoblog č. 20 (kapitola Mesto): Hľadá sa hlavný architekt Bratislavy. Neviete, ako by mal vyzerať?

September 2007: Primátor i ďalší predstavitelia Bratislavy čím ďalej tým častejšie volajú po novom hlavnom architektovi hlavného mesta, ktorý by mal byť akýmsi čarovným prútikom na riešenie stále naliehavejších problémov mesta, ktoré sa nachádza tesne pred kolapsom: dopravným, verejnej zelene, obývateľnosti, životného prostredia, hygieny, práva, morálky, ale aj komunálnej politiky či správy vecí verejných ako celku.

Ekoblog č. 19 (kapitola Mesto): Bratislava/nahlas vtedy a dnes

Neveľká knižka s rozsahom 64 strán formátu A4. Preambula, Edičná poznámka a štyri hlavné časti (Prírodné zložky prostredia, Kultúrno-historické zložky prostredia, Sociálne prostredie, Súvislosti). Spolu 17 kapitol od Kvality ovzdušia až po Znevýhodnené sociálne skupiny.

Ekoblog č. 18 (kapitola Mesto): Neznesiteľná krutosť dnešnej architektúry alebo Moje zhrozenie z rodného mesta

Začnem tým - a nebude to fráza - že mám medzi architektmi i architektkami veľa kamarátov a kamarátok, ktorých (ktoré) mám rád a ktorých (ktoré) si vážim. Považujem za potrebné toto úvodné prehlásenie, aby bolo jasné, že z toho, o čom budem písať ďalej, neviním len architektov a už vôbec nie všetkých architektov.

Ekoblog č. 17 (kapitola Mesto): Bratislavské stromy po štvrťstoročí

Listom zo dňa 5.7.1982 si riaditeľ Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave, Milan Moncoľ u Základnej organizácie SZOPK č. 6 objednal vykonanie podrobnej inventarizácie stromov na území bratislavského Starého Mesta. Tieto boli vytypované na základe rekognoskačného prieskumu na vyhlásenie za chránenú prírodnú pamiatku podľa Zák. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody.

Ekoblog č. 16 (kapitola Ochrana prírody): V Tatrách už stačilo kompromisov a ústupkov zo strany ochranárov a vedcov!

September 2011: V roku 2010 sa koalícii vedcov, ochranárov a občanov na poslednú chvíľu podarilo zabrániť prijatiu návrhu zonácie Tatranského národného parku, ktorý pod heslom veľkého kompromisu sľuboval v Tatrách každému všetko s tou „drobnou chybou krásy“, že v národnom parku by nezostal kameň na kameni. Máločo viac skompromitovalo predchádzajúce vedenie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) a Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP), ako tento návrh.

Ekoblog č. 15 (kapitola Ochrana prírody): S vylúčením verejnosti

Február 2010: Médiami prebehla správa, že pred niekoľkými dňami poslanci MZ Mesta Vysoké Tatry prijali nový územný plán tohto ahistorického administratívneho novotvaru, ktorý sa rozkladá na časti územia Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma.

Ekoblog č. 14 (kapitola Ochrana prírody): Prečo musel odísť riaditeľ TANAP-u?

Marec 2007: Jediná „zásadná chyba“, ktorú riaditeľ Vančura urobil, bolo jeho dôsledné trvanie na dodržiavaní zákona o ochrane prírody a krajiny. Preto sa stal nepohodlným pre tých, ktorým tento zákon a to, že na území národných parkov sa má v prvom rade chrániť príroda, prekáža. Okrem toho to bol pán riaditeľ, ktorému hovorilo niečo slovné spojenie stavovská hrdosť.

Ekoblog č. 13 (kapitola Reflexie): Advent a kríza klopú na dvere

December 2011: Na dvere nám v týchto dňoch klope advent a kríza. Prečo ich spomínam jedným dychom? Nielen preto, že prichádzajú spoločne, ale aj preto, že uvedomenie si prehlbujúcej sa hospodárskej, ekologickej a morálnej krízy by mohlo prehĺbiť aj naše vnímanie a prežívanie adventu.

Stránky