ekoblogy

Ekoblog č. 12 (kapitola Ochrana prírody): Kto sú hrdinovia týchto dní?

Ktosi povedal, že len nenormálna doba potrebuje hrdinov. Ak dáme za pravdu autorovi tohto výroku, tak naša doba opäť začína byť nenormálna. A kto sú tí hrdinovia týchto dní?

Ekoblog č. 11 (kapitola Ochrana prírody): Úvaha na tému rodinné striebro

Ministerstvo životného prostredia nám venovalo vskutku originálny dar k Svetovému dňu životného prostredia. Dar z kategórie danajských. V predvečer „rezortného sviatku“ sa nechalo počuť, že pripravuje zníženie výmery a počtu národných parkov na Slovensku. Vraj ani v čase rekordného hospodárskeho rastu nemáme na ochranu prírody peniaze.

Ekoblog č. 10 (kapitola Ochrana prírody): Tatry štyri roky po...

Pred štyrmi rokmi, bezprostredne po víchrici z 19. novembra 2004, vzniklo niekoľko spontánnych iniciatív (Nové Tatry, Nad Tatrou sa blýska!, vyhlásenia vedcov a podobne). Tieto sa následne „zliali“ do Mimovládneho výboru Naše Tatry (MVNT), ktorý sa hneď v deň svojho vzniku (13.12.2004) obrátil na vtedajšieho predsedu vlády so súborom požiadaviek a odporúčaní, ako vzniknutú situáciu riešiť.

Ekoblog č. 9 (kapitola Krajina): Prežijú nás malokarpatské vinohrady?

Ak cestujete z Bratislavy smerom do Smoleníc popod Malé Karpaty ste v neustálom kontakte s vinohradmi, alebo lepšie povedané s vinohradníckou krajinou, lebo tunajšie vinohrady si nie je možné predstaviť bez vinohradníckych miest, mestečiek a dedín a bez ďalších artefaktov, ktoré patria neodmysliteľne k vinohradom: od siete ciest, chodníkov, vodohospodárskych zariadení až po „vínne búdy“ a charakteristické ovocné stromy, rastúce vo vinohradoch. A aký je Váš dojem z tohto cestovania?

Ekoblog č. 8 (kapitola Krajina): Hodnotenie vplyvov na krajinu a kultúrne dedičstvo

Kým pre posudzovanie vplyvov na prírodu (najmä na územia a lokality siete Natura 2000), ako aj dopadov na životné prostredia vo všeobecnosti jestvujú určité mechanizmy preventívneho hodnotenia (EIA, SEA, ESPOO dohovor ai.), v prípade kultúrnej krajiny a kultúrneho dedičstva v najširšom zmysle slova takýto mechanizmus dosiaľ postrádame.

Ekoblog č. 7 (kapitola Krajina): Jedna otázka, rôzne odpovede

Pred desiatimi rokmi prijali vo Florencii Európsky dohovor o krajine. Slovensko sa zmluvnou stranou tohto dokumentu Rady Európy stalo o päť rokov neskôr a odvtedy sa na nás v plnom rozsahu vzťahujú povinnosti, ktoré z toho vyplývajú. V uplynulých dňoch Florencia žila pripomínaním si okrúhleho výročia, oslavami, ale aj hodnotením toho, ako sa na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni podarilo dohovor uplatňovať v praxi.

Ekoblog č. 6 (kapitola Krajina): Pocity pri pohľade z decembrového Choča

Choč pôsobí zo všetkých strán ako majestátna prírodná a krajinná dominanta – uzlový bod, do ktorého sa zbiehajú siločiary Oravy a Liptova. Nie je však len vizuálnym symbolom, je on aj symbolom kultúrnym, ba kultovým. Veď na jeho úpätí sa narodili tí, bez ktorých si slovenskú kultúru nedokážeme predstaviť – od baťka Hviezdoslava, cez Kukučína, Radlinského, Jégého, Janka Matúšku až po ružomberskú intelektuálnu elitu.

Ekoblog č. 5 (kapitola Krajina): Kultúrna krajina, kultúrne dedičstvo, zodpovednosť a my

Vari každý obyvateľ Slovenska mi dá za pravdu, že sú miesta, ktoré sa mu vybavia ako prvé pri otázke, čo je to slovenská krajina. Budú to takmer určite Tatry a podtatranská krajina, hoci okolo Pribyliny či Važca, Detva s maľovanými krížmi a typickými lazmi a políčkami, kopírujúcimi lávové prúdy, terchovsko-zázrivská krajina...

Ekoblog č. 4 (kapitola Kauzy): Príspevok do verejnej diskusie o PKO

Svoj názor na kauzu bratislavského Parku kultúry a oddychu a priľahlého nábrežie som už verejne vyslovil veľakrát, okrem iného aj ako člen dvoch petičných výborov na tuto tému (za záchranu parku pri PKO a za zachovanie samotného PKO), ako aj (spolu)organizátor niekoľkých kampaní a happeningov na túto tému. Až sa mi zdalo, že sa už môžem iba opakovať. Ale nedá mi - v posledný deň verejnej internetovej diskusie – nezosumarizovať svoje názory a nezdôrazniť aj pár vecí, na ktoré sa v odbornej i verejnej diskusii zväčša zabúda.

Ekoblog č. 3 (kapitola Kauzy): Možno je všetko skvelé, len my starneme

Zaujali ma tri správy potvrdzujúce, že s nápravou chýb nedávnej minulosti to nebude také vážne, ako si naivný našinec mohol v júni 2010 myslieť.

Stránky