V národnej rade SR

Prezentácie zo seminára Politika podpory udržateľnej mobility na Slovensku

Vo štvrtok 14. 5. 2015 od 12:00 do 15:00 h sa v kinosále NR SR uskutočnil seminár Politika podpory udržateľnej mobility  na Slovensku, ktorý zorganizovali p. Peter Klučka, národný cyklokoordinátor, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a p. Mikuláš Huba, poslanec NR SR. Záštitu nad podujatím prevzal poslanec NR SR a podpredseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie p. Ján Mičovský.

Slovenský národný šport: búrať to, čo môže ďalej slúžiť ...

Slovenský národný šport: búrať to, čo môže ďalej slúžiť a kašľať na to, čo je treba odstrániť a nahradiť novým.

V piatok som v rámci parlamentnej diskusie o stavbe novej nemocnice povedal približne toto:

Vôbec nepochybujem o tom, že pán minister resp. vláda majú v talóne nejaké racionálne, alebo „kváziracionálne“ vysvetlenie, prečo je treba obetovať funkčné budovy a zariadenie jestvujúcej tzv. Vojenskej nemocnice, namiesto toho, aby sme na tento účel využili - po asanácii - obťažujúcu ruinu Rázsoch.

Možno sme odsúdení na strategickú spoluprácu

(z reakcie M. Hubu na vystúpenie F. Šebeja v rozprave k Správe o zameraní zahraničnej a európskej politiky SR v r. 2015 na 46. schôdzi NR SR)

 

...Vážený pán kolega,

milý Fero,

Vopred ďakujem za podporu, pán kolega

(z reakcie M. Hubu na vystúpenie poslanca Blahu v rozprave k Správe o zameraní  zahraničnej a európskej politike SR v r. 2015 na 46. schôdzi NR SR)

Obávam sa, že podceňujme prípravu nášho predsedníctva Rade EÚ v r. 2016

(z reakcie M. Hubu na vystúpenie J. Mikloška v rozprave k Správe o zameraní zahraničnej a európskej politiky SR v r. 2015 na 46. schôdzi NR SR)

...pán kolega Mikloško spomínal, že opozícia sa v tomto parlamente opakovane dožadovala, aby sme tu viac hovorili o našom predsedníctva Rade EÚ na budúci rok. Opätovne boli tieto návrhy, ktoré som tu predkladal okrem iných aj ja, bez akéhokoľvek zdôvodnenia odmietnuté. Ani správa, o ktorej tu teraz hovoríme, sa tejto téme dosť podrobne a konkrétne nevenuje. A Národný konvent - pri všetkej úcte - nemôže suplovať parlament.

Pri kroku B máme formálne asistovať, ale pri kroku A sme boli nežiaduci

Nie som ekonóm ani právnik, ale aj tak mi bolo vždy jasné, že keď sa tvorí nové Programové obdobie EÚ, s tým súvisiaca Partnerská dohoda medzi SR a EÚ a následnej jednotlivé operačné programy, ktoré budú zásadným spôsobom predurčovať aktivity EÚ a jej členských štátov na dlhých sedem rokov, je to niečo hodné pozornosti Národnej rady. Preto som niekoľkokrát navrhoval doplniť program tej-ktorej schôdze Národnej rady o bod, v rámci ktorého by sme sa procesom prípravy  tejto novej „sedemročenky“ zaoberali.

Je Rusko zelenšie ako EÚ?

V oboch Tvojich vystúpeniach, kolega Čiž, odzneli v súvislosti s krízou na Ukrajine narážky na civilizačné smerovanie, dokonca v súvislosti so zeleným myslením a hodnotami s tým súvisiacimi. Celkom som to nepochopil, ale keďže z Tvojej strany išlo aj o kritickú reakciu na moje vystúpenie, predpokladám, že považuješ smerovanie Ruska za zelenšie, ekologickejšie a udržateľnejšie v porovnaní so smerovaním Západu. Prináša však súčasné Rusko skutočne nejakú zelenšiu, šetrnejšiu, udržateľnejšiu, menej konzumnú a morálnejšiu voči západným hodnotám, reprezentovanými v našom prípade EÚ?

O potrebe odvahy pri výskume novodobých dejín

Postavenie a autorita Ústavu pamäti národa v našej spoločnosti a zameranie jeho činnosti je téma, o ktorej by sa dalo hovoriť dlho. Verím, že sa k nej vrátime v dňoch, v ktorých si budeme pripomínať 25. výročie Nežnej revolúcie a že si na ňu vyhradíme dostatok času napríklad prostredníctvom mimoriadnej schôdze parlamentu.

Hospodárenie v Mochovciach je zrelé na štátne vyznamenanie

Existuje všeobecne známe prirovnanie takýchto situácií ku kostlivcom vypadávajúcim zo skrine.

Zároveň ide aj o priam dokonalú ukážku „hodnovernosti“ ekonomických expertíz v súvislosti s jadrovou energetikou, keď sa na začiatku stanoví/dohodne nejaká cena, potom sa k nej priráta odhadovaná výška inflácie a následne v horizonte pár rokov táto cena z „neznámych príčin“ astronomicky stúpne.

Príprava nového programového obdobia EÚ 2014 – 2020 vo vzťahu k životnému prostrediu

Prezentácia Martina Húsku, generálneho riaditeľa sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia SR na seminári Európa a my cez prizmu životného prostredia.

Stránky