V národnej rade SR

Závery a odporúčania zo seminára Európa a my cez prizmu životného prostredia

V roku 2014 sa začína nové Programovacie obdobie EÚ. Od tohto roku vstúpi do platnosti Partnerská dohoda medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou na r. 2014 – 2020 a od nej sa odvíjajúce jednotlivé operačné programy. Poslanec Mikuláš Huba so svojimi hosťami diskutovali o súvislostiach aktuálneho nastavenia Operačného programu Kvalita životného prostredia.

PREZENTÁCIE zo seminára Európa a my cez prizmu životného prostredia

Prezentácie p. Mariána Minaroviča, p. Miroslava Mojžiša, p. Martiny B. Paulíkovej a p. Štefana Vaľa.

Príhovor na úvodnom stretnutí Komisie pre ochranu prírody a krajiny pri Výbore NR SR

Rozhodli sme sa postupne kreovať pri našom výbore štyri odborné komisie: prvou z tých, ktoré a podarilo skompletizovať a ktorá sa už aj stretla na svojom úvodnom stretnutí, je lesnícka komisia. Ako druhí v poradí ste sa stretli dnes Vy a v dohľadnom čase začať by mala začať pôsobiť pri našom výbore aj komisia pre poľnohospodárstvo, a komisia pre odpady a ovzdušia.

Zimné olympijské hry a príroda

Tlačová správa k pracovnému stretnutiu s diskusiou na tému Zimné olympijské hry a príroda s podtitulom Má mať politika prednosť pred odbornosťou?

V parlamente o ľudských právach a rozvojovej pomoci

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv sa 10. 12. 2012 v Národnej rade Slovenskej republiky uskutočnil seminár pod názvom O prístupe k ľudským právam a rozvojovej pomoci u nás a vo svete.

O prístupe k ľudským právam a rozvojovej pomoci u nás a vo svete - seminár v Národnej rade SR

POZVÁNKA

O prístupe k ľudským právam a rozvojovej pomoci u nás a vo svete 

Seminár v NR SR pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv

Kinosála NR SR (prízemie vpravo), v pondelok 10. 12. 2012, 14.00 – 16.00

 

Témy:

-       Globálne problémy a ich sociálna a ľudskoprávna dimenzia

Dni vidieka v Národnej rade SR s mottom "Ženy do voza i do koča"

V týždni od 26. do 30. novembra 2012 prebehli na pôde Národnej rady SR už 11. Dni vidieka, spoluorganizované Vidieckym parlamentom (www.vipa.sk) a Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Celý týždeň boli prístupné výstavy Detvianskej umeleckej kolónie, súťaže Dedina roka Slovenskej agentúry životného prostredia a súťaže BIOpotraviny roka Centra environmentálnych aktivít. Tohtoročným mottom „Ženy do voza i do koča“ ?organizátori vzdali hold nezastupiteľnej úlohe žien na rozvoji vidieka a celého agrosektoru.

Dni vidieka v Národnej rade SR

POZÝVAME na 11. ročník tradičného podujatia

 DNI VIDIEKA V NÁRODNEJ RADE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

v tomto roku s mottom „Ženy do voza i do koča“

Naozaj je táto menšina hrozbou pre väčšinu?

Z vystúpenia k návrhu zákona o registrovaných partnerstvích na 8. Schôdzi NR SR

Úvodom by som chcel podotknúť…, že ide o môj osobný názor a že ho nezdiela väčšina nášho klubu.  A teraz k tomu názoru:

Vo svojom individuálnom volebnom programe som okrem iného sľúbil, že sa budem zastávať primeraných práv menšín. Samozrejme, viem si predstaviť menšinu, ktorá je pre spoločnosť nebezpečná, alebo reálne ohrozuje väčšinu. Som však presvedčený, že v tomto prípade takéto riziko nehrozí.

Za obnovu Rady vlády pre trvalo udržateľný rozvoj a za presun národných parkov pod ministerstvo životného prostredia

Z vystúpenia k novele kompetenčného zákona na 7. schôdzi NR SR

... Ja mám, podobne ako môj predrečník, taktiež dva pozmeňujúce návrhy k tomuto návrhu zákona. Prvý sa týka doplnenia niekoľko rokov jestvujúcej a pred časom zrušenej Rady vlády pre trvalo udržateľný rozvoj a druhý sa týka zmien v kompetenciách ústredných orgánov štátnej správy na území národných parkov.

Takže k tomu prvému návrhu. Začnem stručným zdôvodnením, ak dovolíte.

Stránky