Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Obávam sa, že podceňujme prípravu nášho predsedníctva Rade EÚ v r. 2016

(z reakcie M. Hubu na vystúpenie J. Mikloška v rozprave k Správe o zameraní zahraničnej a európskej politiky SR v r. 2015 na 46. schôdzi NR SR)

...pán kolega Mikloško spomínal, že opozícia sa v tomto parlamente opakovane dožadovala, aby sme tu viac hovorili o našom predsedníctva Rade EÚ na budúci rok. Opätovne boli tieto návrhy, ktoré som tu predkladal okrem iných aj ja, bez akéhokoľvek zdôvodnenia odmietnuté. Ani správa, o ktorej tu teraz hovoríme, sa tejto téme dosť podrobne a konkrétne nevenuje. A Národný konvent - pri všetkej úcte - nemôže suplovať parlament.

Bolo by dobré, keby pán minister využil aj túto príležitosť na to, aby tento informačný  deficit vlády voči Národnej rade aspoň trochu zmiernil. Ale chcel by som pripomenúť aj to, že slovenské predsedníctvo nie je  výzvou len pre vládu, ale aj pre parlament. V členských štátoch EÚ, spomeniem konkrétne aspoň Holandsko, majú okrem európskeho a podobných relevantných výborov  aj špeciálne poradné orgány pre prípravu predsedníctva pri odborne zameraných výboroch.

Obávam sa, že my prípravu na túto kľúčovú udalosť podceňujeme.