Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Je Rusko zelenšie ako EÚ?

V oboch Tvojich vystúpeniach, kolega Čiž, odzneli v súvislosti s krízou na Ukrajine narážky na civilizačné smerovanie, dokonca v súvislosti so zeleným myslením a hodnotami s tým súvisiacimi. Celkom som to nepochopil, ale keďže z Tvojej strany išlo aj o kritickú reakciu na moje vystúpenie, predpokladám, že považuješ smerovanie Ruska za zelenšie, ekologickejšie a udržateľnejšie v porovnaní so smerovaním Západu. Prináša však súčasné Rusko skutočne nejakú zelenšiu, šetrnejšiu, udržateľnejšiu, menej konzumnú a morálnejšiu voči západným hodnotám, reprezentovanými v našom prípade EÚ? Bol by som úprimne rád, keby to tak bolo, ale nenachádzam, žiaľ,  žiadne podporné argumenty v prospech tejto hypotézy.

Zúčastnil som sa aktívne na niekoľkých svetových summitoch a mohol som takpovediac z prvej ruky porovnávať postoje Ruska a EÚ. Pri všetkých výhradách voči nedôslednej environmentálnej politike EÚ stále mi to ešte vychádza tak, že EÚ je v tejto oblasti aspoň akýmsi jednookým kráľom medzi slepými. Nič podobné, žiaľ, o Rusku povedať nemožno.

Rusko, na rozdiel d členských štátov EÚ, dlho váhalo s pristúpením k Dohovoru o zmene klímy i  ku Kjótskemu protokolu a niektorým ďalším medzinárodným dohovorom, či iným dokumentom, týkajúcim sa ochrany našej planéty.

Ani vlaňajšie značne brutálne zatknutie a väznenie aktivistov Greenpeace a neoprávnené zhabanie ich lode v Arktíde ruskými bezpečnostnými silami, by sa zo strany EÚ a jej členských štátov nestalo, alebo by bolo malo oveľa tolerantnejší priebeh.

To, čo sa stalo s prírodou okolo Soči v súvislosti s tohtoročnou zimnou olympiádou by v žiadnom členskom štáte EÚ nebolo možné – snáď s výnimkou Slovenska.

A napokon, svetové spoločenstvo by sa minimálne od Summitu Zeme v roku 1992 malo riadiť určitými princípmi udržateľného spôsobu existencie, kam okrem ekologicko-environmentálnych patria aj také princípy, ako je princíp efektívnosti, rozumnej dostatočnosti, predbežnej opatrnosti, ale aj nenásilia, participatívnosti pri plánovaní a rozhodovaní, solidarity a ďalšie. Skutočne je Rusko v dodržiavaní týchto princípov ďalej ako EÚ? Kiež by! Ale na základe čoho si to mám, pán kolega Číž, myslieť?

(z reakcie M. Hubu na vystúpenie M. Číža v diskusii o situácii na Ukrajine na 37. schôdzi NR SR)

Kľúčové slová: