V národnej rade SR

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve za r. 2011 – tak trochu premárnená príležitosť

Vystúpenie na 8. Schôdzi NR SR

Problematika, ktorou sa zaoberá táto správa - tradičná súčasť tzv. Zelenej správy - je širokospektrálna a mimoriadne zložitá. Zodpovedá tomu aj rozsah správy, ktorý je taký, že aj niektorí členovia a členky nášho vecne príslušného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie sa priznali, že ju celú nedokázali prečítať.

Vo vzťahu k ekologickej daňovej reforme ide SMER v protismere

Z vystúpenia k novele daňového zákona na 8. schôdzi NR SR

Oceňujem všetkých, ktorí do tejto diskusie vnášajú nielen úzko zamerané ekonomické pohľady, ale aj takpovediac filozofický kontext. Budem v tomto trende, ak dovolíte, pokračovať a nebudem sa venovať plusom a mínusom rovnej dane, či porovnávaniu situácie na Slovensku a v iných krajinách, často neporovnateľných. Nechcem ani špekulovať o tom, aká výška dane a pre koho je optimálna.

Prečo sme opäť stresovaní skráteným legislatívnym konaním?

Z rozpravy o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o novele zákona o odpadoch na 8. schôdzi NR SR)

V tejto chvíli sme De facto nútení prijať návrh o skrátenom legislatívnom konaní, lebo inak nám akútne hrozia sankcie Bruselu. Musela však táto situácia nastať?

Je priemernosť naším osudom?

(Z rozpravy k návrhu novely vysokoškolského zákona na 8. Schôdzi NR SR)

Rád by som môjmu predrečníkovi dal v niečom za pravdu a v niečom s ním nesúhlasil.

Nemôžem  súhlasiť s pánom poslancom Mamojkom v tom, že snaha dostať sa vyššie v medzinárodnom hodnotení našich univerzít je akýmsi neadekvátnym velikášstvom. Nikto sa predseda nechce s vážnou tvárou porovnávať s Harvardom či Oxfordom, ale rezignovať už aj na porovnanie s takým Brnom či Krakovom považujem za úplne neadekvátne znižovanie latky náročnosti a uspokojenie sa s našou priemernosťou.

Podpora zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Z vystúpenia na podporu jestvujúcej podoby zákona o slobodnom prístupe k informáciám na 7. schôdzi NR SR

Na podporu živnostníkov

Z vystúpenia na 6. schôdzi NR SR

Stránky