Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Ekoblogy na ceste k Vám I.

ekoblogy-1

V týchto dňoch uzrelo svetlo sveta knižka Mikuláša Maňa Hubu a Fera Guldana EKOBLOGY.

Knižku, spolu s podpismi jej autorov, bude možné získať počas výstavy cyklu obrazov Fera Guldana  EXODY,  v utorok, 16. 9. 2014 od 12.00 pred budovou NR SR.

Doslov ku knižke napísali tri osobnosti, ktoré majú spoločné to, že sa s oboma autormi už roky poznajú.

Ako prvý uverejňujeme doslov  herečky Zuzany Kronerovej:

Pár nesúvislých viet ako drobný príspevok ku knižke

Môj otec mi vždy vravieval: „V živote ti pomôžu a obohatia ťa iba šťastné rendez-vous“. Mal pravdu. Osud mi totiž doprial spoznať Mikuláša (Maňa) Hubu a Františka (Fera) Guldana. Týchto mojich dvoch kamarátov som obdivovala už dávno a obdivujem ich doteraz. Maňa za jeho neúnavný zápas s totalitou minulého režimu (dnes s totalitou nemorálky a peňazí) a Ferka za jeho talent nespútaného výtvarníka, ktorého obrazy mi učarovali a milujem ich dodnes. Ani jeden z nich nemyslí len na seba, ale aj na druhých. Oboch rada počúvam, lebo hovoria múdro, vtipne, úprimne, šťavnato, a najmä k veci. A taká je aj ich spoločná knižka. Preberá nás z našej smutnej a nebezpečnej hoc i pohodlnej letargie (pozri Lasica - Satinský: "My nič nevieme, nič nedokážeme...") a veselo nás vyzýva, aby sme prestali byť pasívni a nebáli sa niečo pre spoločnú vec aj urobiť. Apelujú na nás, aby sme neboli ľahostajní (a ľahostajné), lebo to zoberú do rúk takí tí úplne iní a nám zostane iba to naše príslovečné nadávanie pri pive. Už sa na to šťastné rendez-vous so šesťdesiatkovou knižkou mojich kamarátov teším.

                                                                                                             Zuzana (Zuza) Kronerová

Kľúčové slová: