Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Malá úvaha o niektorých úradoch a verejnom záujme

Znova si dovolím zopakovať zásadnú otázku: koho záujmy obhajuje príslušný úrad (navyše platený z našich daní) v prípade, keď celá zainteresovaná verejnosť (s výnimkou investora a spol.) je proti a úrad napriek tomu bez problémov vydá kladné stanovisko?

Nezdá sa Vám, že verejný záujem je v takomto prípade postavený na hlavu a takéto stanovisko by sme de facto nemali akceptovať, lebo je nelegitímne?

Kľúčové slová: