Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Ľudia z mlyna

kvacianska_dolina

To, že sa nám v priebehu hektických dvoch týždňov podaril na Mlyne malý zázrak, urobiť z posunutej a polozavalenej trosky vynovenú stavbu, stojacu na pôvodnom mieste s vymenenými základovými brvnami i povalovými hradami, s novým krovom a strechou i s čiastočne upraveným okolím, nám dodalo také sebavedomie, že z neho žijeme v ťažkých chvíľach dodnes. Iste k tomu okrem enormného nasadenia pár desiatok našincov – nadšencov prispel veľkou mierou i geniálny miestny ľudový tesár a neskôr i známy rezbár – ujo Smutniak z Veľkého Borového, s ktorým sme odvtedy nerozluční priatelia.

Vtedy ešte netušíme, koľko energie a času tomuto miestu v budúcnosti venujeme.

Začína sa aj s prípravou podrobnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie a budúceho využitia celého areálu mlynov v lokalite zvanej Oblazy, vrátane technologického zariadenia v jednotlivých objektoch. Tu sa žiada spomenúť mená odborníkov, ako sú Peter Kresánek, Marta Pichová, Ivan Gojdič či Vlado Kohút.

Nedávno som do Krás Slovenska na tému Mlyn napísal aj toto:

Aktivity pri obnove a spoločenskom využití kultúrnej pamiatky súboru ľudových technických stavieb a zariadení na vodný pohon na Oblazoch v Kvačianskej doline prebiehajú dodnes a stali sa vari najznámejšími aktivitami Sekcie (podrobnejšie pozri napr. Krásy Slovenska, 2005). Okrem samotnej rekonštrukcie areálu dvoch mlynov, jednej píly a okolitých hospodárskych a technických zariadení (najmä hate, náhony, komunikácie, terénne úpravy, rekultivácia, odstránenie odpadu) doslova holými rukami, pričom sme strávili fúru víkendov a nejednu dovolenku či prázdniny (vďaka Vám za to, kamaráti a kamarátky) tu prebiehajú strážne a lektorské služby (vďaka za ne, Katka, Vlado, Boris, Anouk, Emanuel, Pedro, Martin, Miro a ďalší). Tomu všetkému predchádzala aj príprava projektovej dokumentácie (vďaka Ti, Marta, Peter a ďalší). Do tejto aktivity sa dosiaľ zapojilo viac ako tisíc prevažne mladých ľudí, ktorí sprostredkovali neopakovateľný estetický, kultúrny a vzdelávací zážitok okoloidúcim turistom, ktorých sa tu za ten čas vystriedali desaťtisíce.

kvacianka_hat

Z Kvačianky sa stáva Mekka tých, ktorí obdivujú divokú prírodu, pôvodné technické ľudové stavby na vodný pohon, ale najmä symbiózu medzi prírodou a pamiatkami, ako aj tých, ktorí chcú nezištne pomôcť pri niečom zmysluplnom a pri práci či po nej, po večeroch sa otvorene porozprávať na ľubovoľnú tému s podobne zmýšľajúcimi a cítiacimi ľuďmi.