Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Migračná kríza: V roku 2015 máme veľké šťastie

(Bratislava, 13. 11. 2015) -Paradoxne, rok 2015 s jeho migračnou krízou, ktorá polarizuje európsku verejnosť aj politikov a otriasa priam základmi Európskej únie, sa môže s odstupom času ukázať ako rok, keď mala Európa veľké šťastie. Dnešná vlna zhruba milióna migrantov a utečencov totiž dala Európanom šancu pripraviť sa na to, čo tento svetadiel neodvratne čaká – na migráciu desiatok miliónov ľudí, ktorých populačná explózia, zmeny klímy a z nich vyplývajúca bieda, hlad a násilie v nasledujúcich rokoch uvedú v arabskom svete, Afrike a Ázii do pohybu,“ povedal environmentalista a vysokoškolský pedagóg Juraj Mesík na úvod svojej prednášky na pôde NR SR.

Pod záštitou nezávislého poslanca Mikuláša Hubu a v spolupráci s Geografickým ústavom SAV a Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život v SR sa 12. novembra 2015 uskutočnilo diskusné podujatie na tému Migračná kríza a jej demografické, environmentálne a bezpečnostné súvislosti. Okrem Mesíka prezentovali v paneli svoje – často zdanlivo protichodné – názory divadelníčka Viera Dubačová, iniciátorka Výzvy k ľudskosti Lucia Štasselová, právnička Ligy za ľudské práva Barbora Meššová a protagonista občianskeho združenia Jablko, dokumentujúceho súčasnosť v oblasti školstva, menšín, kultúry a ľudských práv Jakub Kratochvíl. Diskutovali s nimi ľudia z rôznych oblastí a skupín spoločnosti – od vedcov a odborníkov cez umelcov a študentov až po ľudskoprávnych a environmentálnych aktivistov a niekoľkých poslancov parlamentu. Prítomných hlboko oslovili aj dve krátke dokumentárne videá Jablko.sk: rozhovor s Vierou Dubačovou na srbsko-maďarskej hranici a film Tomáša Rafu z hranice Bapska – Berkasovo Refugees and volunteers (Utečenci a dobrovoľníci).

„Utečenecká kríza ukázala odlišnosti medzi nami. Sme stredoeurópska suchozemská krajina, kde sa väčšina hlási ku kresťanstvu. Nemáme vzťah k multikulturalizmu. Pre mňa ale existujú hraničné momenty, kedy je najdôležitejší ľudský pohľad, ľudský prístup, osobná angažovanosť,“ uviedla svoje aktivity Viera Dubačová.

„Uvažovanie o globálnych problémoch a súvislostiach je na pôde nášho parlamentu nedostatkový tovar. Máme problém aj s tým, ako sa k otázke utečencov postavil náš premiér, vláda ale aj parlament, vrátane väčšiny opozície. Chceme priniesť alternatívny pohľad a poukázať na globálny, komplexný a neraz i synergicky pôsobiaci kontext migračno-utečeneckej problematiky,“ povedal na úvod podujatia jeho iniciátor, poslanec Mikuláš Huba.

Výzva k ľudskosti chcela dať hlas tým na Slovensku, ktorí nezdieľali oficiálne stanovisko prezentované predsedom vlády, a chcela ukázať, že existuje aj iné ako ustráchané Slovensko. Podarilo sa jej nadviazať dialóg s vládou, v ktorom však chceme pokračovať, aby sa pomoc utečencom a spolupráca s neziskovými organizáciami dostala na systémovú úroveň. Nebezpečenstvo nevidím len v šírení strachu, ale aj vo vykopávaní priepasti medzi občanmi a vládou. Delenie na my a oni, keď my znamená, že sa o vás a o všetko postaráme, znamená návrat do infantilnej pozície občanov Slovenska, pripomínajúcu časy komunizmu,“ pripomenula Lucia Štasselová.

„Dívam sa s porozumením na dôrazný apel štátu na rešpektovanie pravidiel a podmienok pre pricestovanie a usídlenie sa cudzincov na území Slovenskej republiky, avšak ochrana štátnej hranice nemôže podľa medzinárodných záväzkov znamenať jej nepriepustnosť pre utečencov. Slovensko sa už dnes teší mnohým cudzincom, ktorí sa tu usadili z rôznych dôvodov a sú pre nás ekonomickým, ale aj kultúrnym, či iným spoločenským prínosom. Opakovane a naliehavo sa prihovárame za také imigračné pravidlá na Slovensku, ktoré by vytvorili legálne cesty pre utečencov vo forme humanitárnych a presídľovacích víz a programov presídlenia, čo by prispelo k zmierneniu tlaku na nelegálnu migráciu. Zároveň naliehame, aby imigračné pravidlá na Slovensku povzbudzovali pozitívne želané dopady migrácie a uľahčovali príchod tých, ktorých pobyt znamená pre Slovensko prínos a rozvoj,“ apelovala Barbora Meššová.

„Či a ako šancu roku 2015 občania a politici Európy využijú, je otvorená otázka: ak ju nedokážeme využiť a pripraviť sa, dá sa očakávať, že skutočne obrovské a, žiaľ, už neodvratné migračné vlny môžu Európsku úniu rozbiť na zhluk oplotených a navzájom znepriatelených štátov a štátikov. My Slováci sme Európsku úniu dostali ako slepé kura zrno – bez zásluh na jej vzniku a budovaní. Nemali by sme jej rozvrat dopustiť a už vôbec nie byť jeho súčasťou. Rozpadom EÚ by najviac stratili práve malé krajiny a národy,“ varoval Juraj Mesík.

„Všetko zlé je aj na niečo dobré. Táto výzva a ľudská tragédia nás núti uvažovať o niečom a zaujímať postoj k niečomu, o čom sme dosiaľ neuvažovali. Podnietiť takýto typ uvažovania bolo aj jedným z hlavných cieľov dnešného stretnutia“, uzavrel podnetnú diskusiu Mikuláš Huba.

Dokumentárne videá nájdete na https://www.facebook.com/jablkosk/  a na http://www.jablko.sk .

Kľúčové slová: globálne problémy a ich previazanosť, súčasná migračná kríza: príčiny a predpokladaný vývoj, kto stráca a kto profituje, správa z hraníc, cynizmus, pragmatizmus, ľudskosť, ako sa dá pomôcť tu a teraz

Kontakty pre médiá:

Mikuláš Hubamikulas.huba@nrsr.sk, mikulas_huba@nrsr.sk

Viera Dubačováveradubacova@gmail.com

Barbora Meššovámessova@hrl.sk

Lucia Štasseloválucia.stasselova@gmail.com

Jakub Kratochvílkubo@jablko.sk

Juraj Mesíkmesik@changenet.sk