Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Z fb diskusie na tému petície

Z fb diskusie na tému petície

Aj keď tuším, kam mierite, Jozef, mám na petície iný názor. Myslím si, že petície sú niečo ako malé referendá a ako také sú vyjadrením "vôle ľudu" vo veciach verejných. Je to jedna z mála ciest, ktorou môže občan vyjadriť svoj názor na konkrétnu záležitosť, ktorá sa ho týka. Obdoba petície je hromadná pripomienka, ktorá umožňuje verejnosti ako - tak reálnu účasť na rozhodovaní o veciach verejných, vrátane tvorby zákonov. Ak to mám zhrnúť: kto mlčí, ten svedčí. A kto organizuje a podpisuje petície, ten nemlčí. Skôr by som povedal, že petícia je začiatok, po ktorom (v prípade jej ignorovania mocou), by mali nasledovať ďalšie (radikálnejšie) kroky.

Z fb diskusie na tému petície – 2. časť

Asi máte pravdu, Daniela, že by bolo taktickejšie a "konštruktívnejšie" formulovať predmet petície pozitívne, a nie negatívne. Ale podľa mňa je každá petícia PROTI (zlu) v skutočnosti petíciou ZA (dobro).

Kľúčové slová: