Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Fragmenty: Vystúpenie Mikuláša Hubu na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto, 26. 10. 2004

V týchto dňoch vychádza nová publikácia Mikuláša Maňa Hubu s názvom Fragmenty. Vznik knižky zdôvodňuje jej autor takto:

„Prečo Fragmenty?

Ako už názov napovedá, rozhodne nejde o žiadnu klasickú monografiu. Aj keď minimálne dve veci majú všetky texty v tejto knižke spoločné: autora a väzbu na prírodu, na krajinu, na životné prostredie, na veci verejné, na udržateľnosť, ale ešte častejšie na neudržateľnosť nášho spôsobu života.

Názov Fragmenty zároveň akoby naznačoval, že táto knižka je akýsi konglomerát všetkého toho, čo v predchádzajúcich dielkach podobného charakteru (napríklad v Ekoblogoch či v Mojom vesmíre) chcelo byť, len sa to tam z rôznych príčin nedostalo. Možno je to tak trochu pravda, ale pravda je aj to, že texty vo Fragmentoch som do predchádzajúcich výberov nezaradil nie preto, lebo sú menej aktuálne, alebo preto, lebo si ich menej „považujem“, ale jednoducho preto, lebo sa mi tam z nejakého dôvodu nehodili. A navyše, čo je nespochybniteľná „pridaná hodnota“ tejto knižky, to sú nové texty, ktoré v čase vzniku jej predchodkýň ešte nejestvovali (žiaľ, do tejto poslednej spomenutej kategórie patria aj spomienky na ľudí, ktorí medzi nami pred pár mesiacmi ešte boli, ale už nie sú).

Navyše je tu aj pár textov, ktoré v nejakej mutácii už vyšli, najmä v knižke Svet na jedno použitie? My v kríze – kríza v nás. Tu som postupoval v duchu známeho: „Opakovanie matka múdrosti“.

Permanentný konflikt fragmentácie a sústredenia sa vždy na inú tému v protiklade ku hľadaniu celku, syntézy a kontinuity je akoby zrkadlom nastaveným nášmu snaženiu.

Ale nechcem tu hromadiť zbytočné slová. Všetko, čo som chcel touto knižkou plnou rôznych fragmentov povedať, nájdete na nasledujúcich stranách. A tak sa už len poďakujem všetkým, ktorí a ktoré jej pomohli na svet.“

V týchto týždňoch uverejňujeme niekoľko kapitol z tejto aktuálnej publikácie.

-red-

 

Vystúpenie Mikuláša Hubu na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto, 26. 10. 2004

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

neviem si predstaviť kultúrneho, vzdelaného, osvieteného a zodpovedného poslanca, respektíve poslankyňu, ktorý/ktorá by zdvihol/zdvihla ruku za predložený návrh ÚP Mudroňova JZ. Tento návrh totiž umožňuje, či dokonca podporuje vznik monštier, ktoré by navždy poškodili toto mesto.

Neviem si predstaviť voleného zástupcu ľudu, ktorý by sa po takomto hlasovaní dokázal bez hanby pozrieť do očí svojmu (väčšinovému) voličovi.

Pritom môžem zodpovedne vyhlásiť, že názor veľkej väčšiny obyvateľov štvrte, o osude ktorej budete o chvíľu hlasovať, poznám. Ubezpečujem Vás, a môžem to doložiť dôkazmi dvoch občianskych petícií na túto tému, že vôľa ľudu je v tomto prípade diametrálne odlišná od toho, čo Vám tu bolo predložené na schválenie.

V záujme čoho by ste teda mali ísť proti vôli veľkej väčšiny svojich voličov v dotknutej časti mesta, ako aj proti záujmom jej návštevníkov z iných častí mesta či spoza jeho hraníc?

Preto, lebo Vás k tomu zaväzuje jestvujúci právny stav? Nie, žiadny právne relevantný a nespochybnený dokument či argument v tomto smere nejestvuje.

Preto, lebo to zásadným spôsobom obohatí rozpočet mesta či mestskej časti? Ani to nie je dôvod.

A napokon preto, lebo požadované funkcie si zo svojej povahy vyžadujú investormi požadované objemy? Nie, veď nejde o národné divadlo, jadrovú elektráreň ani futbalový štadión.

Inými slovami, Vášmu prípadnému hlasovaniu v rozpore s väčšinovou vôľou voličov by chýbalo akékoľvek racionálne jadro, akýkoľvek zmysluplný motív.

Naopak, Vaše hlasovanie v zmysle pozmeňovacieho návrhu, predloženého pánom poslancom Dostálom, je cestou viacnásobných víťazstiev.

Je naplnením Ústavou zaručenej rovnoprávnosti občanov a rovnosti príležitostí. Je v súlade s literou stavebného zákona, zákona o ochrane prírody a krajiny a ďalších relevantných právnych noriem. Napomáha zachovanie prírodných, kultúrno-historických, environmentálnych a estetických hodnôt Starého Mesta, a napokon, ale nie na poslednom mieste, zodpovedá verejne vyjadrenému názoru veľkej väčšiny dotknutých občanov-voličov.

Veľa sa v tomto meste zničilo, ale niečo sa ešte dá zachrániť. Momentálne je to vo Vašich rukách.

Ďakujem Vám za pozornosť a chcem veriť, že sa rozhodnete správne.

Kľúčové slová: