Fragmenty

Fragmenty: Niekoľko zásadných vecí, ktoré zazlievame Konceptu územného plánu Hl. mesta SR Bratislavy

Máj 2001: ...Nezáujem o názory, predstavy a očakávania samotných obyvateľov Bratislavy, ktoré mali tvoriť, ale netvorili jedno z najdôležitejších východísk pre spracovanie tohto dokumentu...

Fragmenty: Voľby 2002 a my

August 2002: Ešte žiadnym parlamentným voľbám na Slovensku nepredchádzala taká masívna, štruktúrovaná, od kandidujúcich strán nezávislá, objektívne zameraná a profesionálne vedená kampaň mimovládnych organizácií, ako v prípade blížiacich sa volieb 2002.

Fragmenty: Obnovme Podhradie – s ľuďmi a pre ľudí!

Apríl 2003: Populárne bratislavské Divadlo Astorka Korzo ´90 už dávno tak nepraskalo vo švíkoch, ako v prvý aprílový pondelňajší večer. Primátor Andrej Ďurkovský a starosta Starého Mesta Peter Čiernik si sem prišli vypočuť názory a predstavy verejnosti o budúcej podobe Podhradia.

O pohŕdaní a nenávisti

Pohŕdanie a nenávisť väčšiny bohatých a vplyvných ľudí voči tejto krajine sú obrovské a do neba volajúce. Sú schopní predať aj vlastnú mater, nieto ešte nejaké Tatry, černozeme, lesy či dunajské nábrežie. Čiže nie je to len o vykorisťovaní dnešných ľudí vo fabrikách, na školách v zdravotníctve a inde, ale aj o vykorisťovaní prírody a budúcich generácií. Inými slovami, nemá to len sociálny, ale aj ekologický a kultúrny rozmer.

Namiesto hlúpych sŕn a zajacov prichádza ušľachtilý jaguár

Alebo ako nazvať človeka, ktorý je hlúpejší ako hlúpy?

Ľudová múdrosť hovorí, že múdry sa učí na chybách druhých (napr. na príbehu Detroitu), a len hlúpy na svojich (napr. na náhlom krachu zbrojného priemyslu na Slovensku). Ako nazvať človeka, ktorý sa nepoučí ani na vlastných chybách? Na takéto sprosté slovo sa nezmohla ani naša inak šťavnatá ľudová slovesnosť.

Kauza Divadlo tanca

Pred pár dňami som na túto tému na kameru povedal približne toto:

Je to iracionálny prejav bezbrehej nekultúrnosti, arogancie moci a konania proti verejnému záujmu. Ale zároveň je to aj rukavica hodená občianskej spoločnosti a zvlášť občiansky aktívnej, nerezignovanej a nezastrašenej umeleckej obci – podotýkam, že nielen v Banskej Bystrici či na území banskobystrickej župy.

Fragmenty: Hodnotenie plnenia environmentálnej časti programového vyhlásenia vlády (PV) Mikuláša Dzurindu v rokoch 1998 – 2002

Máj 2002: V súvislosti so životným prostredím platí ešte viac ako pri iných oblastiach skutočnosť, že je len čiastočne a menšinovo vecou rovnomenného rezortu. Je to zapríčinené jednak veľmi komplexným a prierezovým charakterom environmentálnej problematiky, jednak tým, že v reáli vstupujú do životného prostredia a ovplyvňujú ho predovšetkým iné subjekty.

Fragmenty: EKO-ANKETA

August 2002: Pre kandidátov na post poslancov NR SR vo voľbách 2002.
V prípade zvolenia za poslanca v nasledujúcom funkčnom období (preferovanú odpoveď prosíme zakrúžkovať):

Fragmenty: Vláda zabudla na jednu z priorít

August 2010: Od 1. novembra tu budeme mať opäť ministerstvo životného prostredia (MŽP), ktoré nezmyselne a bez akejkoľvek diskusie zrušila predchádzajúca vláda. To je po vymenovaní (externého) poradcu, ktorý má radiť premiérke v environmentálnych otázkach a avizovanom vytvorení postu splnomocnenca vlády pre integrovaný manažment povodí ďalší kladný bod pre vládu na poli inštitucionálneho posilnenia starostlivosti o životné prostredie (ŽP).

Fragmenty: Bratislavské nábrežie – apel

September 2006: V Bratislave vzniká veľmi nebezpečný trend.
V jeho pozadí cítiť nekompetentnosť, povrchnosť, ale aj korupciu a nezdravé prepojenie politickej a ekonomickej moci. Charakterizuje ho tiež nekultúrnosť, nevzdelanosť a podkupnosť decízorov, absencia vízie a čitateľnej rozvojovej stratégie, neprítomnosť zásadných regulatívov, beztrestné porušovanie zákonov až anarchia.

Stránky