Fragmenty

Fragmenty: MŽP mínus

Február 2010: Chrániť treba v prvom rade životné prostredie a až potom úrady na jeho ochranu – iste.
Slovenské ministerstvo životného prostredia zrejme nikdy nekleslo tak hlboko ako v ostatných rokoch – iste...

Prečo Fragmenty?

Úvod k seriálu statí z novej knižky Mikuláša Maňa Hubu - Fragmenty.

Stránky