Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

ZMENA KLÍMY A MY

IMG_0134 foto Zdenka Rabayová

Dovoľte mi aspoň heslovite pár poznámok na úvod dnešného podujatia:

V tomto roku sme boli v celosvetovom i európskom meradle svedkami viacerých dôležitých skutočností, týkajúcich sa globálnej zmeny klímy (vrátane jej dopadov na Slovensko):

- Aj keď ešte nie je koniec roka, už teraz sa môžeme zahrať na prognostikov a vysloviť oprávnený predpoklad, že pôjde o najteplejší rok v histórii meraní. Keby išlo o nejakú anomáliu či náhodu, nestálo by to za reč. Dôvodom na vážne znepokojenie je najmä to, že ide o vyvrcholenie najteplejšej dekády v novodobej histórii ľudstva.

- Varovanie pred dôsledkami globálneho otepľovania a globálnej zmeny klímy, ako aj pred podceňovaním tohto fenoménu opakovane verejne vyjadrili také kľúčové osobnosti súčasného sveta, akými sú nepochybne pápež František či americký prezident Barack Obama.

- Je čím ďalej tým zrejmejšie, že na súčasnej migračnej vlne, ktorá nemá obdobu od konca II. svetovej vojny a ktorú mnohí nazývajú exodom, má veľký podiel aj zmena klímy a jej následky a súvislosti. Opäť nám to naliehavo pripomína vzájomnú previazanosť globálnych problémov.

- Klíma hrá kľúčovú úlohu v rámci klimaticko-energetického balíčka EÚ, pričom nie je nezaujímavé, že energetiku i prípravu energetickej stratégie na úrovni Európskej komisie koordinuje eurokomisár pochádzajúci zo Slovenska.

- V decembri t. r. sa bude v Paríži konať celosvetová konferencia OSN: COP 21, zjednodušene klimatický summit, ktorá by mala prijať nové – dosiaľ najambicióznejšie – ciele a záväzky, svojím významom porovnateľné len so známym Kjótskym protokolom z roku 1998, či s Rámcovým dohovorom o zmene klímy, prijatým na Summite Zeme v r. 1992.

A čo my?

- Slovenská republika sa o deväť mesiacov ujme na pol roka predsedníctva v Rade EÚ, pričom jednou z priorít slovenského predsedníctva má byť príprava implementácie záväzkov prijatých na COP 21 v Paríži a aktualizácia klimaticko-energetického balíčka EÚ.

- Slovensko – dokonca ako prvú krajinu v rámci svojho turné – začiatkom júla t. r. navštívila ambasádorka pre klimatický summit v Paríži, bývalá francúzska ministerka životného prostredia a vedúca delegácie na Summite Zeme v Riu, pani Bérengère Quincy, pričom sme mali tú česť nielen ju prijať na pôde parlamentu, ale aj vypočuť si jej prednášku a zorganizovať pre ňu diskusné fórum.

- Na pôde parlamentu sme organizovali viacero odborných podujatí, venovaných tejto problematike.

- Predložili sme viacero návrhov legislatívnych zmien, týkajúcich sa tejto problematiky.

- Podstatne väčšiu pozornosť, ako v minulosti, venovali v uplynulom roku tejto problematike mienkotvorné médiá.

- Postupne sa začína, aj v súvislosti s blížiacim sa summitom, mobilizovať aj slovenská odborná verejnosť. Minulý štvrtok sa konala veľká konferencia na SHMÚ za prítomnosti bývalého ministra životného prostredia Francúzskej republiky a zároveň vysokého predstaviteľa OSN pre trvalo udržateľný rozvoj Didiera Lopinota.

- Skupina mladých klimatológov poslala najvyšším predstaviteľom Slovenskej republiky otvorený list, kde ich informujú, varujú a navrhujú.

Napriek vyššie uvedeným a ďalším pozitívnym snahám a zmenám, nemáme dôvod byť spokojní, bezstarostní či pasívni.

- Stále pretrváva nedostatočný záujem vlády a parlamentu o túto problematiku. Kľúčové politické a ekonomické rozhodnutia vlády: od dotácií do hnedouhoľného baníctva a energetiky na Hornej Nitre, cez environmentálne ústupky najväčšiemu znečisťovateľovi ovzdušia u nás – U. S. Steel až po ďalšiu podporu dominantného automobilového priemyslu, ktorý sa stále výraznejšou mierou podieľa aj na produkcii skleníkových plynov, namiesto reálnej podpory ekologicky šetrných druhov dopravy. O škandále s pre štát krajne nevýhodným predajom emisných kvót spred niekoľkých rokov ani nehovoriac.

- Ako negatívny príklad z takpovediac domácej pôdy uvediem aspoň takmer úplnú absenciu tejto problematiky na programe pléna NR SR či v parlamentnej rozprave, alebo to, že napriek veľkému vynaloženému úsiliu sme sa na spomínanom stretnutí s pani Quincy zúčastnili spomedzi 150 poslancov a poslankýň NR SR len traja.

Preto som veľmi rád, že šíriť osvetu do slovenského parlamentu dnes prišli páni Ač, Matejovič a Pecho, autori spomínaného listu najvyšším ústavným činiteľom. Ako človeka pochádzajúceho z vedeckého prostredia ma dvojnásobne teší, že mladí vedci prejavujú takúto spoločenskú angažovanosť. Žiaľ, nestáva sa to na Slovensku často, ale o to je to cennejšie.

Vitajte a ujmite sa, prosím, slova!