Príhovory

Úvodné slovo poslanca Mikuláša Hubu k diskusnému podujatiu

Hovoriť o JE na Slovensku je aktuálne minimálne od chvíle uvedenia prvej JE pod názvom A1 v Jaslovských Bohuniciach do prevádzky a ešte viac od polovice 70-tych rokov minulého storočia, kedy sa na tejto jadrovej elektrárni odohrali dve havárie, následky ktorých nie sú ešte ani dnes, po takmer 40 rokoch, dôsledne odstránené a ako sa dozvedáme z príslušných dokumentov, ani tak skoro odstránené nebudú.

Mikuláš Huba: Úryvok z úvodného vystúpenia na konferencii Európa a my cez prizmu životného prostredia (NR SR, 4. 6. 2014)

dsc_5966

...Téma, o ktorej sa chceme dnes vzájomne informovať a následne diskutovať, patrí - napriek svojmu veľmi všeobecnému zdanlivo abstraktnému názvu - k tomu, čo najviac ovplyvňuje a minimálne najbližších sedem rokov aj bude ovplyvňovať naše každodenné životy.

Land-Urbia 2014 (Úvodné slovo garanta na Konferencii s medzinárodnou účasťou)

Podobne ako pred rokom, aj teraz chcem v prvom rade oceniť neúnavnosť organizátorov a organizátoriek tohto podujatia, ktorí/ktoré to napriek všetkým problémom a prekážkam nevzdali a vďaka tomu sa tu môžeme opäť stretnúť a porozprávať.

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie: Prezentácia európskej iniciatívy občanov Právo na vodu (Right2Water)

Príhovor Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie na Diskusnom fóre o vode pri príležitosti Svetového dňa vody
"Voda - Európska únia - Slovensko: Perspektívy a riziká" 24. marca 2014 v Európskom informačnom centre.

Mikuláš Huba: Slovo na úvod k diskusnému fóru o vode

Termín dnešného stretnutia sme nezvolili náhodne. Každý z dôvodov, prečo práve teraz, je pritom priam symbolický:

1. V sobotu sme si pripomenuli Svetový deň vody pod gesciou OSN. Už na Svetovom summite o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu v r. 2002  bola voda vyhlásená za kľúčový strategický životodarný zdroj pre 21. storočie.

2. Minulý týždeň Európska komisia akceptovala historicky prvú úspešnú celoeurópsku petíciu občanov, týkajúcu sa práve vody a nazvanú Right2Water.

Ešte jedna spomienka na November 89

view

25. novembra 1989 som mal možnosť vžiť sa do kože rockovej hviezdy a z nežnorevolučnej tribúny bratislavského Námestia SNP osloviť vari 50 000 poslucháčov a poslucháčok s príhovorom, ktorý sa v tej chvíli zdal byť niektorým ľuďom nenáležitý. Medzi tých ľudí patril aj Jano Budaj. Tá nenáležitosť tkvela najmä v tom, že som nehovoril len veci populárne a optimistické, ale aj varovné. Posúďte sami:

„Vážení priatelia,

M. Huba: Z vystúpenia pri odhalení pamätníka Svedomie Novembra, Bratislava 17. 11. 2013

img_4846

Začnem, ak dovolíte tézou, ktorú možno budete považovať za klišé: som presvedčený, že odkaz Novembra 89 má pre nás všetkých stále obrovský význam, význam, ktorý z roka na rok  dokonca narastá. A prečo to nie je ani po 24 rokoch prázdne klišé, navzdory všetkým ponovembrovým neúspechom, zlyhaniam a sklamaniam?

Aj preto, lebo odkaz Novembra 89 nie je len symbolický, ale aj veľmi praktický, nielen historický, ale aj aktuálny a nadčasový. V čom najmä?

Mikuláš Huba, CITENERGO - Konferencia Národnej platformy: úvodné slovo

Záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť (CITENERGO), ktoré spolu s ďalšími zainteresovanými vedeckými, mimovládnymi, podnikateľskými, poradnými a ďalšími inštitúciami vytvorilo na Slovensku Národnú platformu,  má veľké predpoklady meniť energetiku na komunálnej úrovni k lepšiemu.

Otvorenie Dní vidieka 2013: Bratislava, 28. – 29. 10. 2013

dsc_3189

Priestory Západnej terasy Bratislavského hradu, kde sa konajú tohtoročné Dni vidieka, sú súčasťou tzv. veľkého parlamentu, ktorý sídli v hlavnom meste tohto štátu. Ale aj poslanci a poslankyne tohto parlamentu žijú poväčšine v mestách a pri videní sveta používajú zväčša mestskú optiku.

Pritom väčšinu územia Slovenska zaberá vidiecka krajina a takmer polovica obyvateľov Slovenska žije na vidieku.

Stránky