Príhovory

Mikuláš Huba: Seminár o pripravovanom stavebnom zákone, NR SR, 17. 10. 2013 – úvodné slovo

Je mi jasné, že téma, ktorej chceme dnes venovať tri hodiny času, je témou natoľko zložitou, že by sme ju komplexne a podrobne neobsiahli ani celodenným podujatím.

SPOLOČNOSŤ PRE TRVALO UDRŽATEĽNÝ ŽIVOT A JEJ DVE DESAŤROČIA NA SLOVENSKEJ I SVETOVEJ SCÉNE

Majú kus pravdy tí, ktorí hovoria, že akékoľvek pokusy o rekapituláciu uplynulých rokov a skutkov pri príležitosti okrúhlych jubileí je vlastne zbytočné. Tí, ktorí to zažili, to nosia v sebe a nepotrebujú o tom hovoriť a tých, ktorí to nezažili, to aj tak príliš nezaujíma, lebo, ako sa vraví: „skúsenosť je neprenosná“.

Najväčším ocenením je vyriešenie problému

Z úvodného vystúpenia Mikuláša Hubu pri udeľovaní cien víťazom jednotlivých kategórii súťaže Mladí reportéri pre životné prostredie, 30. 5. 2013 v priestoroch Slovenského syndikátu novinárov v Bratislave.

Mojich pár stretnutí s Dominikom Tatarkom – venované storočnici DT

z vystúpenia pri príležitosti preberania Čestnej ceny Dominika Tatarku za Príbeh bratislavského ochranársta

To ako narábame s lesmi a drevom ma vážne znepokojuje

Svoje vystúpenie na margo Správy o stave lesného hospodárstva za r. 2011 začnem, ak dovolíte, lakonickým konštatovaním, že stav v našom lesnom hospodárstve a v narábaní s drevom evokuje vážne otázky a vzbudzuje oprávnené obavy.

Ozeleniť je treba aj verejné obstarávanie

Z vystúpenia poslanca M. Hubu v rozprave k návrhu zákona o verejnom obstarávaní na 14. schôdzi NR SR.

Fenomén rozmanitosti a Slovensko v roku 2012

Fenomén rozmanitosti a jeho reflexiu zo strany politických elít na Slovensku som mal v uplynulom roku možnosť sledovať zblízka vďaka tomu, že som sa po 20 rokoch vrátil do slovenského parlamentu.

Z príspevku na seminári o protipovodňovej ochrane, SHMÚ, 15. 1. 2013

Ako to logicky vyplýva z geografickej rôznorodosti Slovenska, povodne, ich intenzita a riziko sú u nás diferencované v čase i priestore.

Stránky