Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Archív +10: Znovuzrodenie lesa a PF 2015

                                                                                                                  Bratislava, 6. 12. 2014

Vážená pani kolegyňa, vážený pán kolega,

Talentovaná mladá autorská dvojica, environmentalistka Jana Sadloňová  a filmár Vladimír Ruppeldt ml. v spolupráci s okruhom odborníkov (lesníkov nevynímajúc) zúročila svoje niekoľkoročné úsilie do podoby vynikajúceho, umelecky spracovaného dokumentárneho filmu Znovuzrodenie lesa. Ide o vysoko profesionálny, a pritom i pre laika zrozumiteľne spracovaný pohľad na večný kolobeh života - znázornený   na príklade lesného ekosystému. Film narába s korektnými informáciami, ktoré sa podarilo jeho tvorcom, vďaka množstvu vynaloženej energie,  výbornému scenáru, dômyselnej réžii, zručnej kamere a strihu ako aj pôsobivému sprievodnému slovu Františka Kovára a Zuzany Kronerovej i hudbe Antona Popoviča pretaviť do monumentálnej syntetickej podoby, ktorá nemôže vari nikoho nechať ľahostajným (za zmienku stojí aj to, že všetci títo špičkoví slovenskí umelci spolupracovali na filme bez nároku na odmenu - pozn. m.h.). Odborná i laická verejnosť, ktorá mala možnosť toto pozoruhodné dielo vidieť, bola nadšená. Každému muselo byť hneď jasné, že ide o výpoveď, ktorú by malo vzhliadnuť a počuť čo najviac divákov všetkých vekových kategórií.

Keďže som presvedčený, že tento film by ste mali vidieť aj Vy, dovoľujem si Vám ho sprostredkovať aspoň touto cestou. Verím, že Vám prinesie podobne silný zážitok, ako mne.

                                                                     S pozdravom a želaním PF 2015 Mikuláš Huba