Príhovory

Z rozpravy k novele Zákona o sociálnom poistení v skrátenom legislatívnom konaní na 4. schôdzi NR SR

Pani poslankyňa Lucia Žitňanská správne upozornila, že tu nejde o časový horizont nejakého mesiaca, ktorý ušetríme, ale tu hovoríme najmä o budúcnosti. Ja by som okrem toho zdôraznil, že tu ide aj o vážny a vo svojich dôsledkoch nebezpečný precedens.

Dnes tu odzneli rôzne metafory, tak dovoľte jeden aj mne. Prijímanie takého dôležitého zákona takýmto spôsobom (v skrátenom legislatívnom konaní – pozn. MH) mi pripomína leninské dekréty. Mám rád históriu a zaujímam sa o ňu, ale až takýto návrat do histórie si neželá asi nikto z nás.

Vystúpenie Mikuláša Hubu, predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, na XXII. Sneme Únie miest Slovenska (29.6.2012)

Vážený pán prezident, vážený pán generálny sekretár,  dámy a páni, ďakujem za pozvanie!

Dovoľte, aby som sa zameral na tému miest a životného prostredia. Viem, téma je  to široká a času je málo. Takže dovoľte aspoň stručnú zmienku o niektorých vybraných problémoch, ktoré sa mi zdajú byť v tejto súvislosti najaktuálnejšie.

Z vystúpenia k návrhu vládneho zákona, ktorým sa má podporiť hospodársky rast

Opatrenia, ktoré predpokladá uskutočniť predkladaný návrh zákona, majú podporiť rast našej ekonomiky.

Rast môže mať, ako vieme, rôznu podobu. Osobne mi je oveľa sympatickejší rast kvality, ako kvantitatívny rast.

Ale nechcem v tejto chvíli príliš filozofovať. A to ani o tom, či je naša zaujatosť (ba fascinácia) zaklínadlom rastu viac cestou do raja, alebo do pekla.

Nechcem sa momentálne venovať ani kritike závádzajúceho charakteru scestných indikátorov typu HDP, ktorými rast, či údajný rast meriame.

Vystúpenie poslanca Mikuláša Hubu k návrhu novely kompetenčného zákona (26.6.2012)

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, navrhujem, aby sa Národná rada Slovenskej republiky v súlade s § 73, ods. 3, písm. a) zákona č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov uzniesla, že vráti navrhovateľovi návrh zákona (tlač 84) na dopracovanie.

Stránky