Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Z úvodného vystúpenia M. Hubu na podujatí Podpora udržateľnej mobility na Slovensku (s dôrazom na cyklodopravu)

dsc_9154

Srdečne Vás pozdravujem, dámy a páni, milí priatelia a priateľky udržateľnej mobility s dôrazom na cyklodopravu,

som skutočne veľmi rád, že sa na parlamentnej pôde konečne venujeme aj tejto téme. Doprava sa totiž v rámci deľby moci medzi vládou a parlamentom ocitla v trochu zvláštnom postavení. Kým v decíznej sfére doprava dominuje v agende jedného z najsilnejších rezortov, v Národnej rade sa v názve žiadneho z výborov doprava ani mobilita explicitne nezjavuje. Ale nerezonuje príliš ani v parlamentnej rozprave, snáď s výnimkou témy diaľnic, ktorá sa tu zjavuje vždy, keď treba tej druhej strane pripomenúť jej neschopnosť z čias, keď bola (tá druhá strana) za výstavbu diaľnic zodpovedná. Že tieto debaty nie sú príliš konštruktívne a koncepčné, netreba snáď zdôrazňovať.

Pritom práve doprava, alebo v širšom zmysle mobilita, je tou aktivitou a tým odvetvím, ktoré nám spôsobuje stále viac problémov: od produkcie emisií, odstraňovania a poškodzovania zelene, zaberania verejných priestorov, fragmentácie krajiny, cez neraz brutálny spôsob výstavby a prevádzky dopravnej infraštruktúry, tunelovanie eurofondov až po znižovanie kvality života v mestách a na dedinách. Ak sa niečo vyvíjalo v našej krajine v uplynulom štvrťstoročí neudržateľným smerom, tak to bola práve táto sféra.

Ale všetko je, ako sa správne vraví, o ľuďoch. Stačí, aby sa na ministerstve, ktoré sa podporou udržateľnej mobility nikdy príliš nevyznačovalo, objavilo pár osvietených a zanietených ľudí a zrazu sa podpora cyklistickej dopravy ocitne v programovom vyhlásení vlády a o niečo neskôr sa na rokovaní vlády objaví Národná stratégia cyklodopravy a o ďalší rok Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy. A prídu nové cyklotrasy a stojany na bicykle pred verejnými budovami, ale aj invenčné kampane a spolupráca s mimovládkami a prebudený záujem samospráv a nezávislý kandidát na starom bicykli sa stane primátorom krajského mesta a inú cyklistku vymenujú za hlavnú dopravnú inžinierku hlavného mesta... A začne to skrátka naberať iný smer (a neberte to smer, prosím, dvojzmyselne!).

A keďže je to všetko o ľuďoch, dovoľte mi, aby som vyslovil radosť z toho, že jedným z iniciátorov a organizátorov tohto a mnohých ďalších podobných podujatí je Národný cyklokoordinátor, pán Peter Klučka – skutočne správny človek na správnom mieste, s ktorým mám tú česť spolupracovať viac ako štyri desaťročia, že spomínanou hlavnou dopraváčkou Bratislavy je práve pani Táňa Kratochvílová (s ktorou sme sa tu zhodou okolností spoločne pokúšali meniť veci k lepšiemu viac ako dva roky), že bratislavskú cyklokoalíciu vedie nadšenec Tomáš Peciar, že v Bystrici robí skvelú prácu na tomto poli Andrea Štulajterová, že roky sa prostredníctvom banskobystrického EKOPOLIS-u v tejto sfére angažuje ochranár Jano Roháč, že v každom kraji pôsobí regionálny cyklokoordinátor, že všade sa nájdu nadšenci podporujúci udržateľnú mobilitu (aj keď niekedy ani nevedia, že sa to tak volá), že aj v parlamente je pár ľudí, ktorí týmto veciam fandia (napr. tu prítomný kolega poslanec Juraj Droba) a takto by som mohol pokračovať.

Som veľmi rád a vďačný, že pozvanie podeliť sa s nami o svoje poznatky a skúsenosti prijali naozaj tí najkompetentnejší – vyššie spomenutí i ďalší – a s radosťou odovzdávam slovo prvému z nich, Petrovi Klučkovi a jeho pravej ruje Kristínke Marošovej, ktorá ochotne prijala ponuku robiť moderátorku dnešného podujatia. Ale ešte predtým, ako im odovzdám mikrofón, by som o pár slov požiadal podpredsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a člena našej „hviezdnej cyklistickej roty“ s názvom Obyčajní cyklisti, poslanca Janka Mičovského, ktorý prevzal nad týmto dnešným naším stretnutím záštitu.

Želám Vám užitočný a príjemný zážitok.

Bratislava, NR SR, 14. 5. 2015