Diskusné príspevky

Stráž prírody na Slovensku bude naďalej živoriť

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k návrhu poslancov Fecka, Hubu a Mičovského na posilnenie postavenia stráže prírody.

To, čo od nás v energetike chce EÚ, je v prvom rade naším záujmom

Z reakcie M. Hubu na vystúpenie J. Mikuša v rozprave k novele zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie.

M. Huba: Sme pripravení pomôcť Ukrajine vybudovať udržateľnú energetiku?

To, že sa  Energetická únia, ktorú tu predstavil podpredseda Komisie, pán Šefčovič, venuje v prvom rade EÚ a jej členským štátom, je pochopiteľné. Ale nemali by sme zabúdať ani na nášho dôležitého bezprostredného suseda, ktorý sa volá Ukrajina. Ukrajinu čaká v dohľadnej dobe nevyhnutná rekonštrukcia a modernizácia, a to nielen jej východnej, vojnou poškodenej časti, ale ekonomiky ako celku, pričom energetika pri tom bude zohrávať jednu z hlavných úloh. Určite sa na tom zúčastní aj Európska únia, pričom má/máme na výber v princípe z dvoch možností.

Prečo nový zákon odmieta inštitút zálohovania plastových obalov?

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k návrhu zákona o odpadoch, 12. 3. 2015.

Pán minister, máte možnosť dokázať, že to myslíte vážne

Reakcia na vystúpenie poslanca Mičovského v rozprave k návrhu zákona o odpadoch na 48. schôdzi NR SR.

Dodržiavať HIERARCHIU ODADOVÉHO HOSPODÁRSTVA nie je naše právo, ale povinnosť

Z reakcie na vystúpenie poslanca Martina Fecka v rozprave k návrhu zákona o odpadoch, 11. 3. 2015.

Zákon o odpadoch - 2. čítanie (z nášho pohľadu)

S čím sa zhodneme s predkladateľom tohto návrhu zákona, je názor, že situácia v nakladaní s odpadom a najmä s komunálnym odpadom na Slovensku je neúnosná, že takmer vo všetkých merateľných ukazovateľoch zaostávame nielen za lídrami v tejto oblasti, ale aj za priemerom EÚ. Že priam do neba volajúce sú najmä všadeprítomné nelegálne, tzv. čierne skládky. Že absurdne vysoký je u nás podiel skládkovania, a naopak, trestuhodne nízky podiel recyklácie.

SYSTÉMY NAKLADANIA S PET FĽAŠAMI V NIEKTORÝCH EURÓPSKYCH KRAJINÁCH

Dovoľte mi upozorniť na niekoľko skutočností, ktoré vyplynuli z komparatívnej štúdie, ktorú na našu žiadosť vypracoval Parlamentný inštitút.

Procedurálny návrh M. Hubu k TTIP a NSTUR na začiatku 48. Schôdze NR SR, 10. 3. 2015

Navrhujem, aby Národná rada požiadala vládu preložiť ešte na túto schôdzu informáciu o jej účasti na rokovaniach o podobe Transatlantickej dohody o voľnom obchode a investíciách - Transatlantic Trade and Investment Partnership (skratka TTIP). Podávam tento návrh opakovane, aj preto, lebo medzičasom sa kritika netransparentného prístupu k príprave tohto dokumentu ozvala aj zo strany poslancov za Smer – SD a aj preto predpokladám, že tentoraz bude môj návrh väčšinovo prijatý.

Stránky