Diskusné príspevky

O užitočnosti strednej vrstvy

Z vystúpenia M. Hubu v NR SR v piatok 26. 6. 2015.

Huba: Výzva mimovládok a osobností plus môj názor na tému utečenci

Minulý týždeň skupina relevantných mimovládnych organizácií a osobností pri príležitosti Svetového dňa utečencov podpísala výzvu s názvom Stredozemné more je aj „naše more“

Nie všetci a všetky musíme mať rovnaký názor na všetky osoby, ktoré s touto výzvou prišli, ale  spoločenskú užitočnosť, obetavosť a  pozitívne zámery mimovládok a osobností, ktoré v závere spomeniem, nemôže reálne spochybniť nikto.

Odpustenie dlhov výmenou za prírodu

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave na schôdzi NR SR, 23. 6. 2015.

Procedurálny návrh M. Hubu, utorok, 23. 6. 2015 dopoludnia

Navrhujem, aby sa bezodkladne stretlo poslanecké grémium a dohodlo návrh uznesenia, ktorým by Národná rada ako celok odsúdila masové prejavy násilia a extrémizmu, ktorých sme boli svedkami uplynulú sobotu v Bratislave. O návrhu uznesenia by sme potom hlasovali o 17.00.

Deficity tvorcov nového stavebného zákona

Parafráza reakcie M. Hubu na vystúpenie podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej v rozprave k vládnemu návrhu stavebného zákona.

Ak tu doteraz bola anarchia vo výstavbe, po prijatí nového stavebného zákona môže byť ešte väčšia

Predkladať návrhu nového stavebného zákona, minister Ján Počiatek, vo svojom úvodnom vystúpení a zdôvodnení svojho návrhu na pôde parlamentu viackrát zopakoval, že jedným z cieľov tohto nového zákona je zjednodušiť a urýchliť proces povoľovania stavieb.

Stavebný zákon - diskusia (Mikuláš Huba)

Aj keď uznávam, že 40 rokov starý a ikskrát novelizovaný stavebný zákon ťažko môže byť to „pravé orechové“, jedným dychom musím upozorniť na skutočnosť, ktorú by sme mohli ľahko prehliadnuť. A tou je fakt, že nový zákon nemusí byť automaticky lepší, ako ten, ktorý tu máme dnes. Áno, základný filozofia súčasného zákona vznikla ešte za „hlbokého socializmu“, ale v jeho pozadí boli skutočné osobnosti vo sfére stavebníctva, architektúry, urbanizmu, územného plánovania a ďalších relevantných disciplín.

Minca nášho Absurdistanu má dve strany

Som rád, že v tejto rozprave vystúpil aj kolega Mičovský a spomenul tu svoju aktuálnu kauzu (čelí žalobe Lesov SR za údajné ohováranie – pozn. aut.), lebo nám tým pripomenul, že aj minca nášho Absurdistanu má dve strany, hoci my tu stál hovoríme iba o jednej, teda o tom, že nestíhame tých, ktorých by sme stíhať mali. Ale aby to bolo „dokonalé“, my namiesto toho stíhame Biele vrany, teda tých najlepších a najlepšie nielen v tejto snemovni, ale v celej spoločnosti!

Gorila nie je jedna kauza, gorila je systém „spravovania“ štátu

Z reakcie M. Hubu na vystúpenie A. Hlinu na mimoriadnej schôdzi NR SR ku kauze Gorila, 15. 6. 2015.

Procedurálny návrh M. Hubu na začiatku tejto schôdze parlamentu (ktorý - ako obyčajne - Smer odmietol)

Navrhujem doplniť program 53. schôdze Národnej rady o bod: „Informácia Vlády SR o pozícii vlády ku Konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP 21)“, ktorá a uskutoční v decembri t.r. v Paríži.

Stránky