Diskusné príspevky

Mikuláš Huba: Alternatívne prístupy k energetike ako výzva

Úvodné vystúpenie na seminári a diskusnom fóre, 4. 6. 2013 v NR SR.

Ďalšia hrozba pre ľudí i prírodu

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k návrhu novely zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií.

Drobná ručná práca namiesto masy betónu

Reakcia M. Hubu na vystúpenie I. Matoviča v rozprave k Správe o stave trhu zamestnanosti na 19. schôdzi NR SR.

Súdruh Stalin bol ešte dôslednejší

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave o návrhu novely Trestného zákona na 19. schôdzi NR SR.

Do podpory poľnohospodárstva a rozvoja vidieka treba vniesť nový pohľad

Z vystúpenia Mikuláša Hubu k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 543/2007 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidiek v znení neskorších predpisov.

Aby vlády nerozhodovali kabinetne

Z vystúpenia na stretnutí predsedov parlamentných výborov EÚ pre životné prostredie a energiu v Dubline, 13. 5. 3013.

Land-Urbia 2013 – Úvodné vystúpenie na konferencii s medzinárodnou účasťou, Nitra, 18. – 21. 4. 2013

To, ako s krajinou zaobchádzame, nastavuje zrkadlo našej kultúrnej, vzdelanostnej a etickej vyspelosti. To, čo sa nám podarí z hodnôt našej krajiny zachrániť pre ďalšie generácie, bude naším príspevkom do zhmotnených dejín civilizácie i do pokladnice Matky Zeme. To, čo zničíme, bude naším smrteľným hriechom a uľpie na nás ako znamenie Kainovo.

O niektorých etických aspektoch jadrovej energetiky

Úvodná časť vystúpenia poslanca M. Hubu v rozprave o návrhu novely zákona o energetike na 16. schôdzi NR SR.

O aké investičné stimuly by nám malo ísť?

...Je diskutabilné, či inštitút zvaný „investičné stimuly“ má vôbec jestvovať.

Stránky