Diskusné príspevky

„Libreto“ na spomienkovo – analyticko - vizionárske stretnutie „zelených aktivistov“ 26. 1. 2015 (autori: M. Huba a kol.)

Čo by sme chceli:
Včera: vrátiť sa v duchu o 25 rokov dozadu, priblížiť si východiskovú situáciu a naše očakávania, ktoré sme vkladali do novovznikajúcej Strany zelených, resp. do ďalšieho vývoja envi-politiky na Slovensku (v ČSFR, prípadne širšie).
Dnes: pokúsiť sa stručne charakterizovať súčasný stav v kontexte minulosti a žiaducej budúcnosti. Čo sa v zásade nezmenilo, čo sa zmenilo k lepšiemu, čo k horšiemu? Čo sa javí ako najväčšie úskalie/úskalia súčasnosti? Ako sme na tom v kontexte V4, EÚ, sveta? Aké východiská pre budúcnosť z toho vyplývajú?
Zajtra: zahrať sa na prognostikov a pouvažovať o budúcnosti. Aké sú alternatívne scenáre budúceho vývoja reality, životného prostredia, inštitúcií, environmentálnych mimovládok, či občianskeho aktivizmu v tejto sfére?

Zviera nie je vec alebo aby naši nemí spoločníci menej trpeli

Zo záverečného vystúpenia spoločného spravodajcu výborov M. Hubu k návrhu novely zákonov o podmienkach držania psov a o veterinárnej starostlivosti na 44. schôdzi NR SR.

Návrh zákona, ktorý má jedinú chybu: pochádza z opozičných lavíc

Z vystúpenia M. Hubu k novele zákona o starostlivosti o dieťa na 44. schôdzi NR SR.

Envirofond by už ani vlastná meter nespoznala

Z vystúpenia M. Hubu k novele zákona o Environmentálnom fonde na 44. schôdzi NR SR.

Aj 25 rokov po Nežnej sú na tom eštebáci oveľa lepšie ako ich obete

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k návrhu novely zákona o protikomunistickom odboji ma 44. schôdzi NR SR.

O efektívnosti našich a zahraničných vedcov

Voľne prerozprávané vystúpenie M. Hubu v parlamentnej rozprave k návrhu Štátneho rozpočtu na r. 2015 – 2017, 2. 12. 2014. Diel 6.

Na čo minister Žiga peniaze žiada a na čo nie

Voľne prerozprávané vystúpenie M. Hubu v parlamentnej rozprave k návrhu Štátneho rozpočtu na r. 2015 – 2017, 2. 12. 2014. Diel 5.

Ako sa zbaviť kriticky mysliacich ľudí?

Voľne prerozprávané vystúpenie M. Hubu v parlamentnej rozprave k návrhu Štátneho rozpočtu na r. 2015 – 2017, 2. 12. 2014. Diel 3.

Vedci nie sú leniví – sú len obeťami byrokracie

Voľne prerozprávané vystúpenie M. Hubu v parlamentnej rozprave k návrhu Štátneho rozpočtu na r. 2015 – 2017, 2. 12. 2014. Diel 2.

Stránky