Diskusné príspevky

Nedajme si ukradnúť nos spomedzi očí!

Z vystúpenia M. Hubu v rámci odvolávania ministra Draxlera v NR SR, 21. 10. 2015, II. časť.

O jednej veľkorysej ponuke

Z vystúpenia M. Hubu k návrhu na odvolanie ministra Draxlera, 21. 10. 2015, I. časť.

Aby sme tu namiesto naozajstného lesa nemali už len les bilbordov

M. Huba na 54. schôdzi NR SR v reakcii na návrh legislatívne obmedziť vizuálny smog.

Som zásadne proti zbytočnému plytvaniu potravinami

Z reakcie M. Hubu na návrh „potravinového“ zákona z dielne strany SKOK na 54. schôdzi NR SR.

Proti vizuálnemu smogu

Z vystúpenia M. Hubu v NR SR vo štvrtok 1. 10. 2015.

ZMENA KLÍMY A MY

Vystúpenie poslanca Mikuláša Hubu na úvod odborného seminára o zmene klímy v NR SR, 29. 9. 2015.

Tento nebezpečný návrh by sme mali jednoznačne odmietnuť

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave o novele stavebného zákona na 54. schôdzi NR SR.

Prečo som za to, aby sme návrh stavebného zákona vrátili navrhovateľovi na dopracovanie?

Začnem hneď tým podstatným: navrhujem vrátiť návrh nového stavebného zákona jeho navrhovateľovi na dopracovanie (aj keď ešte radšej by som použil formuláciu: „Navrhujem, aby sme nerokovali o tomto návrhu zákona“, ale po konzultácii s tímom expertov som sa priklonil k tejto miernejšej verzii).

Tu je pár dôvodov, pre ktoré som presvedčený, že návrh zákona v takejto podobe nemôžeme prijať. Mnohé ďalšie dôvody spomenuli moji predrečníci, a preto ich nebudem opakovať:

Obzretie sa za rozpravou o utečencoch

V reakcii na vystúpenie spoločného spravodajcu k tomu bodu programu, poslanca Blahu, som povedal približne toto:

S viacerými tézami predrečníka, najmä s jeho kritikou šírenia xenofóbnych tendencií, súhlasím. Je pozoruhodné, ako tieto jeho vyhlásenia ostro kontrastujú s vyhláseniami najvyššieho predstaviteľa Smeru, Roberta Fica.

Chcem sa však venovať niečomu inému, lebo s istým znepokojením počúvam hlasy, ktoré v tejto rozprave občas zaznievajú, že údajne máme na otázku utečencov a jej riešenie viac – menej rovnaký názor (akože naprieč politickým spektrom – pozn. mh).

Stránky