Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Polčas rozpadu

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Slovné spojenie polčas rozpadu necharakterizuje v týchto dňoch len vývojové štádium vlády, ale aj parlamentu v 6. volebnom období. 4. apríla 2014 uplynuli dva roky od zloženia poslaneckého sľubu poslancov a poslankýň NR SR.

Patrí sa urobiť pri tejto príležitosti stručný odpočet. Keďže každomesačne zverejňujem správu o tom, čo som urobil nad rámec svojich elementárnych poslaneckých povinností, môj dvojročný odpočet bude len štatistikou.

210 vystúpení v pléne NR SR, z toho cca tretinu je možné označiť ako zásadné.

40 schôdzí výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktoré som pripravoval a s výnimkou dvoch aj viedol.

62 interpelácií, adresovaných členom vlády.

18 návrhov zákonov.

25 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhom zákonov.

24 podujatí (konferencií, seminárov, diskusných fór a výstav) zorganizovaných pre poslancov, ako aj pre odbornú a širokú verejnosť.

20 tlačových konferencií a brífingov, cca 50 tlačových správ.

15 podujatí, nad ktorými som prevzal záštitu.

5 - krát zastupovaní NR SR v zahraničí (Dánsko, Cyprus, Írsko, Litva, Česká republika).

5 - krát prijatie zahraničných hostí, alebo zahraničných/medzinárodných delegácií.

Do 500 textov publikovaných na webstránke www.obycajniochranari.sk.

30 blogov.

35 rozhovorov pre rôzne médiá.

cca 400 mediálnych ohlasov len za r. 2013.

35 prednášok  a iných verejných vystúpení v Bratislave, Trenčíne, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Nitre, Turčianskych Tepliciach, Smoleniciach, Častej – Papierničke, Modre, Pezinku,   Smolníku a na iných miestach.

Niekoľko desiatok vystúpení na rôznych seminároch, diskusných fórach, snemoch a pod.

1690 facebookových priateľov.

410 priateľov diskusnej skupiny obycajniochranari.

Prevádzkovanie poslaneckých kancelárií v Bratislave a v Trenčíne.

Rozsiahla a ťažko presne vyčísliteľná charitatívna a sponzorská činnosť, rádovo v tisíckach eur ročne.

Niekoľko poslaneckých prieskumov a výjazdov.

Nula evidovaných absencií na rokovaniach pléna NR SR (s výnimkou jedného rokovacieho dňa, ktorý kolidoval so zahraničnou služobnou cestou, ale v evidencii neúčastí sa neobjavil).

Mojimi hlavnými spolupracovníkmi, s ktorými spoločne predstavujeme miniatúrny tím, sú moji asistenti, Ing. Ľubica Trubíniová a Mgr. Richard Medal. Ďakujem im i všetkým ostatným, ktorí/ktoré pomohli dodať môjmu dvojročnému poslaneckému pôsobeniu aký – taký zmysel.

Zhrnuté a podčiarknuté:

Parlament, resp. jeho členovia majú vo svojej pracovnej náplni tri hlavné poslania/funkcie:

- zákonodarnú (v rámci nej som patril do prvých 10% najaktívnejších, čo sa týka pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov dokonca medzi päť najaktívnejších),

- kontrolnú (v rámci nej som mal najviac interpelácií),

- iniciačnú a organizačnú (organizoval som najviac „osvetovo-vzdelávacích“ podujatí a patril som k najaktívnejším pri navrhovaní zmien a doplnkov programu schôdzí NR SR, viedol som činnosť jedného z najnáročnejších výborov NR SR).

Použijúc vyššie uvedené kritériá sa dá povedať, že ak som aj nebol najaktívnejším poslancom, rozhodne som do skupiny najaktívnejších patril. Pri použití iných kritérií a váh, by moje umiestnenie bolo možno o niečo nižšie, ale umiestnenie medzi prvou päťkou by som si takmer určite zachoval pri použití akýchkoľvek relevantných hodnotiacich kritérií. Čo môžem povedať s istotou je to, že svojou aktivitou som bol určite lídrom v seniorskej vekovej kategórii, kam som sa nedávno definitívne zaradil.

Vyššie uvedené „sebahodnotenie“ som si dovolil urobiť aj ako reakciu na tvrdenie niektorých kritikov, považovaných za expertov, že údajne v parlamente dokopy nič nerobím.

Viac info o pôsobení mňa a môjho tímu nájdete na www.obycajniochranari.sk.