Národná rada SR

Žiga a Huba vidia polčas MŽP diametrálne odlišne

Bratislava 7. apríla (TASR) – Úspešný boj so storočnou vodou na Dunaji a rozbehnutie odpadovej reformy. Tak v kocke zhodnotil v polovici funkčného obdobia pôsobenie vo funkcii minister životného prostredia Peter Žiga (Smer-SD). Predseda parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Mikuláš Huba (OĽaNO) sa domnieva, že v uplynulých dvoch rokoch pôsobenia ministra výrazne prevažovali negatíva nad pozitívami.

Polčas rozpadu

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Slovné spojenie polčas rozpadu necharakterizuje v týchto dňoch len vývojové štádium vlády, ale aj parlamentu v 6. volebnom období. 4. apríla 2014 uplynuli dva roky od zloženia poslaneckého sľubu poslancov a poslankýň NR SR.

Patrí sa urobiť pri tejto príležitosti stručný odpočet. Keďže každomesačne zverejňujem správu o tom, čo som urobil nad rámec svojich elementárnych poslaneckých povinností, môj dvojročný odpočet bude len štatistikou.

Obmedzovanie slobody médií je vážny dôvod na odvolanie predsedu parlamentu

Poslanci hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti ostro odsudzujú výrazné obmedzenia slobody médií v budove Národnej rady SR. Tie včera mailom poslala médiám kancelária parlamentu, ktorá spadá priamo pod predsedu národnej rady. OĽaNO bude žiadať odvolanie predsedu NR SR Pavla Pašku a zároveň ponúka novinárom možnosť stať sa poslaneckými asistentmi, aby sa naďalej mohli slobodne venovať svojej práci v budove parlamentu.

Európa a my: téma len pre vyvolených?

V svojom procedurálnom návrhu na úvod 23. schôdze NR SR som navrhol, aby parlament prijal uznesenie, ktorým žiada vládu SR, aby ešte na túto schôdzu Národnej rady predložila:

a/ Správu o príprave Partnerskej dohody SR s Európskou komisiou na roky 2014 – 2020 ako aj o príprave na ňu nadväzujúcich operačných programov.

b/ Správu o príprave slovenského predsedníctva EÚ v druhom polroku 2016.

Zároveň som žiadal, aby sa o oboch týchto návrhoch hlasovalo samostatne.

Programové vyhlásenie vlády rok po...

poslanec Mikuláš hubaV polovici mája 2012, teda práve pred rokom, prijala Národná rada SR, alebo lepšie povedané vládna väčšina poslancov a poslankýň za Smer-SD v slovenskom parlamente Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016.

 

Parlamentná väčšina opäť odmietla diskutovať o olympiáde

Na úvod 16. schôdze NR SR  som opäť - po niekoľkých týždňoch - predniesol procedurálny návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie, ktorým žiada vládu SR predložiť na začínajúci schôdzu NR SR komplexnú štúdiu uskutočniteľnosti avizovanej časti Zimných olympijských hier 2022, o ktorú sa vláda SR plánuje uchádzať, a to vrátane ekologicko-environmentálnych aspektov, dlhodobej udržateľnosti a využiteľnosti plánovaných zariadení ako aj návratnosti vynaložených investícií.

Parlamentná väčšina tento môj návrh opäť nepodporila.

Mikuláš Huba, 13. 3. 2013

Národná rada odmietla realizovať svoje vlastné uznesenie

Parlament sa takto dobrovoľne oberá o vlastné kontrolné právomoci, znižuje svoju vážnosť v očiach verejnosti a prejavuje nebezpečnú mieru tolerancie voči vláde SR a jej nesplneným povinnostiam vo vzťahu k Národnej rade SR.

Otvorený list ministrovi ŽP p. Žigovi

"...Po desiatich mesiacoch môjho pôsobenia v NR SR musím konštatovať, že poslanci za stranu SMER-SD sa pri hlasovaní nerozhodujú na základe obsahu predložených návrhov, ale podľa straníckej príslušnosti ich predkladateľov...."

Možnosť ako naštartovať zelenú ekonomiku

Z vystúpenia v rozprave k vládnemu návrhu o obchodovaní s emisnými kvótami na 11. schôdzi NR SR + predložený pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláša Hubu k vládnemu návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 289).

Dni vidieka v Národnej rade SR

POZÝVAME na 11. ročník tradičného podujatia

 DNI VIDIEKA V NÁRODNEJ RADE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

v tomto roku s mottom „Ženy do voza i do koča“