Mikuláš Huba

Politický testament alebo Obzretie sa za končiacou sezónou

Rozhovor s Maňom Hubom po štyroch rokoch v top politike.

mh

Dušan Dušek si prevzal z rúk prezidenta vysoké štátne vyznamenanie

Spisovateľ, ktorý napísal niekoľko desiatok pozoruhodných kníh pre dospelých i pre deti. Píše ďalej a popri tom vyučuje na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Autor scenárov k vari najlepším filmom, ktoré na Slovensku v uplynulých desaťročiach vznikli: Ružové sny, Ja milujem, ty miluješ, Krajinka, pričom spolupracoval najmä s režisérmi Dušanom Hanákom a Martinom Šulíkom. Poetické a zároveň filozofické videnie sveta týchto autorov sa priam ideálne dopĺňa.

Slovensko je nádherná zmenšenina všetkého čo som videl

Rozhovor s výtvarníkom, pedagógom a občanom Rudolfom Sikorom.

Politická spoveď na konci sezóny

Spomedzi politických prúdov sú môjmu vkusu najbližší západní zelení: zväčša tí fundamentálnejší, občas aj tí kompromisnejší.

Po tom, ako som väčšinu života strávil v policajnom štáte, si vážim hodnotu slobody, demokracie, rešpektovania ľudských práv (s podmienkou, že sa to celé deje v súlade s prírodou, zvyškom sveta a budúcnosťou). A preto sa zväčša cítim byť tolerantný liberál (nemýliť si, prosím, s neoliberálom - Apage Satanas!).

Správa z týchto dní z klimatického summitu v Paríži na tému hlavného obžalovaného v kauze GMOs

Monsanto bylo na klimatické konferenci v Paříži tento týden obviněno Pavlosem Georgidiasem ze zločinů proti přírodě a lidskosti. A nyní jsou shromažďovány důkazy proti této firmě pro prezentaci na "Tribunálu Monsanto", který se odehraje v říjnu 2016 v Haagu.

Výzva vedcov a vedkýň Za zmenu vodnej politiky Slovenska

Strategické dokumenty ako Vodný plán Slovenska či Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky, nevychádzajú zo spoľahlivo zisteného stavu vôd, ani z najlepšie dostupných poznatkov a trendov v oblasti ochrany vôd. Nie je v poriadku, že na Slovensku sa diskusia o vode zúžila iba na jej využívanie a že jej ochrana je pre štátne orgány druhoradá.

Príroda pomáha pochopiť život (O prírode, vzťahu k nej a o duševnom zdraví)

Odišiel ďalší skvelý človek: Ivan Štúr. Rozhovor s ním do Krás Slovenska z r. 2010.

„Nuly“ z kauzy PKO

Toto sú tí a tie, ktorých a ktoré bratislavskí primátori (Ďurkovský a Nesrovnal), 27 súčasných bratislavských mestských poslancov/poslankýň a nenásytný žralok Ja a Ty považujú za absolútne nuly:

Zoznam osobností, ktoré podpísali petíciu za zachovanie PKO pre kultúru v Bratislave (k 17. januáru 2011)

Petičný výbor:

K novele rokovacieho poriadku Národnej rady SR

DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eriky Jurinovej a Mikuláša Hubu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1676)

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky               č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:

Stránky