Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

M. Huba: Informácia o aktivitách v 16. mesiaci pôsobenia v NR SR

* Predloženie návrhov dvoch nových zákonov – ide o novely zákonov o ovzduší a odpadoch.

* Príprava ďalších zákonov.

* Aktívna účasť na stretnutí predsedov parlamentných výborov členských štátov EÚ pre záležitosti vidieka v litovskom Vilniuse.

* Priebežné manažovanie činnosti Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (VPŽP), vybavovanie agendy a pod.

* Viacero interpelácií adresovaných členom vlády.

* Pracovné stretnutie s expertmi na výstavbu diaľnic a na problematiku zapáchajúcich látok v ovzduší.

* Viacero vyjadrení pre médiá: o.i.: trikrát RTVS, Markíza, Litovská štátna televízia, Televízia Sp. N. Ves ai.

* Niekoľko publikovaných príspevkov v rôznych médiách.

* Spoluorganizovanie a otvorenie výstavy 90. rokov časopisu Krásy Slovenska na Bratislavskom hrade.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

* Spoluorganizovanie a otvorenie výstavy Klimatická spravodlivosť na Bratislavskom hrade.

* Účasť na konferencii o Rómskej reforme.

* Účinkovanie v rámci Zeleného salóna  v Bratislave na tému: Náš človek v parlamente.

dvorne_dialogy_snv_1

* Účasť v paneli na verejnej diskusii o tvorbe nových pracovných príležitostí v Spišskej Novej Vsi.

* Autorstvo pravidelných informácií a ad hoc príspevkov, najmä na  www.obycajniochranari.sk.

* List Eurokomisárovi Potočnikovi.

* List ministrovi Jahnátkovi.

* Poslanecký „prieskum“ na Škole užitého výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave.

* Obhliadka vodozádržných zariadení v obci Matysová.

* Obhliadka lokality Slatinka ohrozenej plánovanou výstavbou vodárenskej nádrže..

* Účasť na slávnostnej schôdzi NR SR pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda.

* Účasť na cyrilometodskej ľudovej  zábave na hriňovských Bielych vodách.

* Exkurzia vo Vzdelávacom centre Polomy v Zaježovej.

* Návšteva Lesníckeho skanzenu na Černom Balogu.

* Organizovane finančnej zbierky a účasť na brigáde pri odstraňovaní následkov povodne v Utekáči.

* Iné charitatívne aktivity.

* Výsadba zelene v areáli NR SR.

* Iné brigádnické aktivity: najmä pri údržbe kultúrnej krajiny.

* Korešpondencia s partnermi v rámci SR i v zahraničí.

* Stretnutia s občanmi v Bratislave a v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Krupina, Liptovský Mikuláš, Malacky, Trnava, Poltár, Poprad, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Zvolen a Žarnovica.