NR SR

Otvorený list novému parlamentu a vláde

Vážení budúci poslanci a poslankyne NR SR, budúca vláda a predovšetkým budúci ministri životného prostredia a pôdohospodárstva!

V úvode  by sme Vám radi zablahoželali k zvoleniu v demokratických voľbách. Tiež by sme sa chceli poďakovať tým stranám, ktoré verejne ubezpečujú, že stav demokracie na Slovensku bude zachovaný. Jej demontáž je vzhľadom na predvolebné vyjadrenia mnohých zvolených politikov našou najväčšou obavou. Veríme, že súčasťou tohto ubezpečenia je aj zachovanie práv občianskej spoločnosti ako súčasť imunitného systému krajiny.

Chceme Vás tiež požiadať o aktívnu obhajobu a presadzovanie hodnôt ochrany prírody a klímy. Sú dôležité pre našich občanov a občianky a ku konkrétnym krokom nás tiež zaväzuje naše členstvo v EÚ. S touto výzvou prichádzame preto, že v politických stranách, ktoré majú najväčšiu šancu poskladať budúcu vládu, sú už teraz viacerí kandidáti na vysoké pozície na ministerstvách s veľmi problematickými názormi, vyjadreniami a minulosťou.

Národné parky: NIE SME RODINA - protest pred parlamentom

9. novembra 2021 sa konalo celodenné verejné zhromaždenie na podporu poslaneckej novely zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny predloženej Jaromírom Šíblom, Annou Zemanovou, Jánom Szöllösom a ďalšími poslancami a poslankyňami. Novelou sa majú previesť štátne pozemky v národných parkoch spod správy ministerstva pôdohospodárstva a vidieka pod správu ministerstva životného prostredia. Dvojkoľajnosť v manažmente chránených území, ktoré spadajú súčasne pod oba tieto rezorty (pričom ŠOP SR v nich má de facto len poradný hlas) sa dlhodobo prejavuje v ich nesystémovom riadení a negatívne sa podpisuje na nižšej kvalite ochrany prírody a stupni biodiverzity.

Procedurálny návrh vo vlastnej veci

Podávam procedurálny návrh, aby sme schválili nový bod programu schôdze, takpovediac vo vlastnej veci, v rámci ktorého by sme sa zaoberali deficitmi vo fungovaní tejto inštitúcie: od informačného deficitu, ktorým dlhodobo trpíme v súvislosti s výstavbou nových garáží v areáli hradu, ale aj s úplne nelogickým nesprístupnením  promenády pozdĺž areálu NR SR s výhľadom na Dunaj, vytrhanou dlažbou na okolí, vyschnutou zeleňou či chýbajúcim prirodzeným presvetlením tejto rokovacej sály, absenciou základnej informácie o autoroch budovy parlamentu a podobne.

Kontrarevolúcia...

Procedurálny návrh poslanca Mikuláša Hubu na úvod 37. schôdze NR SR.

M. Huba: Informácia o aktivitách v 24. mesiaci pôsobenia v NR SR

Prehľad práce poslanca NR SR Mikuláša Hubu v marci 2014.

V prehľade Hospodárskych novín sú jednoznačne najaktívnejším parlamentným zoskupením Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Pod nadpisom "V parlamente je najaktívnejšia. Jurinová prevyšuje kolegov" vyšiel na webe Hospodárskych novín článok, porovnávajúci aktivitu poslancov Národnej rady SR. V uverejnenom prehľade je zoskupenie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti jednoznačným víťazom v počte 340 predložených poslaneckých návrhov za rok 2013 (pred druhým Smerom s počtom 195 predložených návrhov a tretími nezaradenými - 129 návrhov). Horšie by dopadla štatistika, koľko z predložených návrhov OĽaNO prešlo...

M. Huba: Informácia o aktivitách v 16. mesiaci pôsobenia v NR SR

Súhrn práce poslanca Národnej rady SR prof. Mikuláša Hubu za mesiac júl 2013,

Národná rada odmietla realizovať svoje vlastné uznesenie

Parlament sa dobrovoľne oberá o vlastné kontrolné právomoci, znižuje svoju vážnosť v očiach verejnosti a prejavuje nebezpečnú mieru nekritickosti a tolerancie voči Vláde SR a jej nesplneným povinnostiam vo vzťahu k Národnej rade SR.

Rozhovor rok po...

Richard Medal sa rozpráva s Mikulášom Hubom: "Pred rokom si zložil poslanecký sľub a bol si zvolený za predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Čo sa za ten rok podarilo, čo nie, čo vnímaš ako najvýznamnejšie?"

Stránky