Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Otvorme parlament ľuďom

Informácia zo stretnutia poslancov a poslankýň NR SR s mimovládnymi organizáciami

Vo štvrtok, 26. 4. 2012, sa na pôde Národnej rady Slovenskej republiky z iniciatívy poslanca NR SR Mikuláša Hubu (OĽaNO) a pod záštitou podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej, konalo stretnutie s mimovládnymi organizáciami (MVO) o partnerskej spolupráci pri rozvoji občianskej spoločnosti a zvyšovaní kvality života. Aktívne sa ňom zúčastnili viac ako tri desiatky zástupcov MVO a väčšina členov a členiek poslaneckého klubu OĽaNO, ktorí ako prví z radov novozvolených poslancov NR SR verejne ocenili nezastupiteľný význam 3. sektora pre udržateľný rozvoj spoločnosti a deklarovali záujem o partnerskú spoluprácu s ním. Zároveň tiež vyjadrili nádej, že táto iniciatíva nájde podporu aj v ostatných poslaneckých kluboch v záujme rozvoja občianskej spoločnosti, efektívneho využívania potenciálu desaťtisícov MVO, pôsobiacich v rámci 3. sektora, zvyšovania kvality života a otvárania parlamentu ľuďom.

Mikuláš Huba

V rámci stretnutia sa diskutovali možnosti partnerskej spolupráce, využívania podnetov, poznatkov a skúseností z prostredia MVO na skvalitnenie parlamentu, ako aj možnosti poslancov a poslankýň zlepšovať legislatívne a iné prostredie pre prácu neziskových organizácií. Hovorilo sa o začiatku tradície pravidelných i ad hoc pracovných stretnutí systémového aj tematického charakteru. Spomínala sa potreba nového chápania partnerskej spolupráce na báze rovnoprávnosti a nezávislosti. Navrhovali sa konkrétne riešenia, ako podporiť priamo demokraciu a otvorenosť vládnutia.

Rezonovala aj potreba apelovať na vládu SR, aby zachovala - minimálne so súčasnou náplňou a kompetenciami - inštitúcie zabezpečujúce ochranu ľudských a občianskych práv a podporu občianskej spoločnosti, teda Radu vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ako aj post a úrad Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, a aby vláda pokračovala v realizácii strategického dokumentu Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku (koncepciu vypracoval úrad splnomocnenca a vo februári 2012 schválila vláda SR).

Viacerí účastníci stretnutia poukázali na pretrvávajúci stav neadekvátnej marginalizácie 3. sektora a nedostatočného rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Účastníci a účastníčky z radov MVO ocenili záujem poslancov a poslankýň Národnej rady SR o tieto problémy a privítali ich snahu otvárať parlament ľuďom.

Bratislava  27. 4. 2012